Akustisk telemetri på fisk for sanntidsovervåkning i akvakultur

PhD-kandidat: Waseem Hassan

Veiledere:

Professor Jo Arve Alfredsen (NTNU)

Periode: Q4 2016 –Q4 2020


Sanntidsovervåkning av fiskeatferd i akvakultur med akustisk telemetri.

Jeg jobber med to hovedidéer/prosjekter i min PhD.

  1. Svømmehastighetsmåling for fisk basert på dopplerskift i akustisk signal. Foreløpige eksperimenter for 1D-hastighetsmåling av en tag ved hjelp av Dopplerskift har blitt utført i et laboratorium. Videre er det planlagt ytterligere eksperimenter i sjø der hastighetsmåling utføres i både 1D og 3D for å validere laboratorieresultatene. Som et siste skritt er det også planlagt eksperimenter med merket fisk i et havbruksanlegg.
  2. Internet of Fish (IoF) er et konsept basert på Internet of Things. IoF bruker low-powerwide-area networks(LPWANs) til å gi sanntidsstøtte til systemer for å samle inn fisketelemetridata. IoF-systemet har allerede blitt validert i et havbruksanlegg. For øyeblikket er en artikkel om IoF-konseptet under fagfelleevaluering. Videre planlegges også et eksperiment for å teste/ verifisere sanntidsposisjonering basert på IoF. Hvis dette lykkes, vil resultatene fra posisjoneringseksperimentet presenteres på en konferanse i 2019.