Havbruksnæringen jobber for å utnytte mer eksponerte lokaliteter. Det er da nødvendig for å gjøre mer avanserte analyser for fôrflåter. For å effektivt kunne beregne bevegelser og fortøyningskrefter fra fôrflåter har  EXPOSED-prosjektet P3 laget et verktøy for å effektivt kunne gjøre slike analyser.  

Verktøyet består av en database med hydrodynamiske koeffisienter for fôrflåter og et brukergrensesnitt i arbeidsbenken SIMA2. SIMA er en arbeidsbenk for simulering og analyse av marine operasjoner og flytesystemer. Beregningene for et sett med flåtegeometrier ble utført ved bruk av SINTEF Oceans 3D panelmetode MULDIF. Beregningsprosessen ble automatisert for å enkelt kunne legge til nye forflåter. Viskøs demping i rull og stamp estimeres og brukes i MULDIF beregningene.  

For å bruke verktøyet spesifiserer brukeren dimensjoner og masseegenskaper til fôrflåten som skal analyseres i SIMA, og verktøyet finner den nærmeste fôrflåten fra databasen. Brukergrensesnittet i SIMA gjør det enkelt å spesifisere værtilstand og parametere for fortøyning. Brukergrensesnittet i SIMA en postprosessor som blant annet visualiserer resultatet i form av en animasjon og grafer.