I 2019 hadde EXPOSED en vellykket midtveisevaluering. Senteret er nå inne i sin siste fase med økt fokus på å gjøre kunnskap om til innovasjoner.

Flere demonstrasjonsprosjekter ble satt i gang i 2019 for å se på potensialet til ulike teknologier i eksponert oppdrett. Eksempler på dette er beslutningsstøttesystemer og bruk av robotarmer for å kompensere for de relative bevegelsene til fartøy og bur. De første PhD-kandidatene har nå forsvart oppgaven sin og vil være verdifulle bidragsytere i det fremtidige arbeide for havbruksnæringen.

Annual report EXPOSED 2019