Årets første EXPOSED-dager ble arrangert på Britannia Hotell i Trondheim sist uke. Det var godt oppmøte med nesten 50 påmeldte fra industri- og forskningspartnere samt stipendiater.

På samlingene ble arbeidet som er gjort i forbindelse med utviklingskonsesjoner presentert og alle prosjektene som gjennomføres i regi av senteret ble gjennomgått. Patentstyrets patentanalyse ble også gjennomgått og diskutert. Videre var det fokus på eksponerte operasjoner, HMS og risikofaktorer under andre dag av arrangementet.

EXPOSED-dager gjennomføres to ganger årlig i tillegg til PhD/Post-doc workshops. Samlingene skal fungere som en møteplass for innovasjon, resultatpresentasjoner samt utveksling av ideer til nye prosjekter.

Senterleder og forskningsleder ved SINTEF Fiskeri og havbruk, Hans Bjelland er glad for at så mange hadde anledning til å komme og sier det er svært nyttig med jevnlig informasjonsutveksling og prosjektgjennomgang.