Denne uken er nesten 70 personer samlet i Trondheim på EXPOSED-samling. Møtet er en god arena for erfaringsutveksling, prosjektoppdatering og læring. Denne gangen er også Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet til stede for snakke om rammene for, og forvaltningen av fremtidens eksponerte oppdrettsnæring.

Senere i uken blir det arrangert en egen samling for stipendiatene med bl.a. ekskursjon til oppdrettsanlegget til SINTEF ACE på Frøya.