Eksponert oppdrett får forskningsmilioner

Forskningsrådet oppnevnte 17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) november 2014. SINTEF Fiskeri og havbruk skal være vært for ett av dem; EXPOSED – eksponerte havbruksoperasjoner. […]