Industritungvektere ser til havbruk

Når en industritungvekter som Kongsberg Maritime ser på havbruksnæringen som satsingsområde er det noe nytt. Når det skjer samtidig som selskap i oljenæringen gjør det samme, er det et tidsskifte. Havbruksnæringen har allerede fått det første fartøyet fra offshorenæringen - et direkte resultat av at teknologien finner felles skjæringspunkter, og at størrelse og omfang etter hvert nærmer seg for de to bransjene. - Jeg tror at det ennå er litt tidlige til at vi ser eksempelvis fartøy fra offshore blir brukt i havbruk, men jeg tror startpunktet for denne tendensen er nå, sier forskningssjef i Sintef fiskeri & havbruk, Arne Fredheim til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no. Han nevner AQS som har kjøpt et gammelt offshore-fartøy og bygget det om for bruk i havbruksnæringen. Dette er etter hans mening noe vi vil se mer til. Kongsberg Maritime er industripartner i EXPOSED. Les hele saken på kyst.no