Exposed har samarbeidet med studenter ved NTNU Institutt for produktdesign for å få friske visjoner og synspunkter på fremtiden for akvakultur. Studentene leverte inn sine oppgaver hvor fokus har vært på kontrollrommet på land, flåte og ulike merder.

The Hive

Konsept fra Institutt for produktdesign NTNU ved studentene: Kaja Drews, Marthe Næss, Rémi Ductile, Aurora Brun and Ingeborg Skogsfjord.

 

 

Ettersom avstanden fra land er betydelig, ser studentene for seg at arbeiderne bor på flåten når de er på et skift. Deres mål var å lage et spennende oppholdsrom og arbeidsplass. I øverste etasje finnes det en hage slik at ansatte kan være sammen i et naturlig miljø eller spille fotball på fritiden.

 

 

 

 

Smartwatch

Concepts by NTNU Department of Product Design students Kaja Drews, Marthe Næss, Rémi Ductile, Aurora Brun and Ingeborg Skogsfjord.

Konsept fra Institutt for produktdesign NTNU ved studentene: Kaja Drews, Marthe Næss, Rémi Ductile, Aurora Brun and Ingeborg Skogsfjord.

 

 

 

 

Studentene presenterte en smart-klokke som bedrer kommunikasjon og trygghet for ansatte gjennom å holde styr på hvor de er overvåke deres vitale data.

 

 

 

 

Submerged system

3


Konsept fra Institutt for produktdesign NTNU ved studentene: Christer Rebni, Gergana Tatarove, Karoline Rye Finckenhagen, Rosie Boughton, Truls Johansen.

 

 

En komplett løsning for en fremtidig nedsenket system i synergi med offshore vindturbiner. Elevene laget en modell som nå er utstilt ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Konseptet viser et lokk fylt med luft som dekker burene, slik at fisken kan komme opp for luft uten å komme inn i den øverste delen av vannsøylen der det er mest lus. I dette systemet bringer katamaraner fôr i fraktkasser til vindmøllen, og reparasjoner og vedlikehold utføres av robotarmer på hver merd.

 

 

 

 

 

D5-System

Concept by Astri Eiterstraum, Camilla Dahlstrøm, Magnus Oulie and Ellen Wagnild-Antonsen.

Konsept fra Institutt for produktdesign NTNU ved studentene: Astri Eiterstraum, Camilla Dahlstrøm, Magnus Oulie and Ellen Wagnild-Antonsen.

 

 

 

Dette roterende, sylindriske buret ble designet for å tillate selvrens, og tar sikte på å gi lettere tilgang til merda for vedlikehold og enklere høsting.

 

 

 

 

Salmagrade

5

Konsept fra Institutt for produktdesign NTNU ved studentene: Tuva Haddal, Alexander Jonassen, Javier Núñez & Viktor Rydal.

 

 

«The salmagrade solution» er en effektiv akvakultur-hub med fokus på fiskevelferd og storskala produksjon. Dette systemet har også inkludert en bølgebryter kopiert fra off-shore vindkraftparker.

 

 

 

 

Group 6

Concept by Anja Stedjeberg Hansen, Inga Nedrebø Søreide, Pinar Dumlu and Marianne Kleveland.

Konsept fra Institutt for produktdesign NTNU ved studentene: Anja Stedjeberg Hansen, Inga Nedrebø Søreide, Pinar Dumlu and Marianne Kleveland.

 

 

Konseptet er et fjernstyrt offshore-system. Gruppen introduserer ett forankringspunkt for å nå og utføre operasjoner på de tre merdene i systemet. Dette skal gjøre docking med store båter tryggere og forenkle risikable og krevende operasjoner som å flytte fisk og avlusing.

 

 

 

 

Group 7

Concept by Emilie Weydahl, Thomas Frateur, Jan Magnus Neverdal & Pål Bierman Jørgensen.

Konsept fra Institutt for produktdesign NTNU ved studentene: Emilie Weydahl, Thomas Frateur, Jan Magnus Neverdal & Pål Bierman Jørgensen.

 

 

Denne gruppen har sett på enkle fortøyningspunkter til storskala oppdrettsenheter. De ser for seg et fleksibelt system som flyter med strømmen på stedet i et utsatt miljø.