PhD studenter med finansiell støtte fra senteret

Bent Arnesen
Bent ArnesenProsjekt: P2
Tema: Automatiserte undervannsfarkoster
Periode: Q3 2016 – Q3 2019
Waseem Hassan
Waseem HassanProsjekt: P5
Tema: Akustisk telemetri på fisk for sanntids overvåkning i akvakultur
Periode: Q4 2016 – Q4 2020
Bjørn Magnus Mathisen
Bjørn Magnus MathisenProsjekt: P6
Tema: Overvåkning og operasjonell beslutningsstøtte
Periode: Q1 2015 – Q3 2018
Pål Takle Bore
Pål Takle BoreProsjekt: P7
Tema: Intelligente strukturer innen akvakultur
Periode: Q1 2015 – Q3 2018
Ingunn Marie Holmen
Ingunn Marie HolmenProsjekt: P4
Tema: Sikkerhet og risikostyring
Periode: Q1 2016 – Q4 2019
Malthe Hvas
Malthe HvasProsjekt: P5
Tema: Fiskevelferd i eksponert akvakultur
Periode: Q2 2016 – Q2 2019

PhD studenter på prosjekt med finansiell støtte fra andre finansieringskilder

Kristbjörg Edda Jónsdóttir
Kristbjörg Edda JónsdóttirProsjekt: P5/P7
Tema: Dynamics of water flow and turbulence in large-scale aquaculture sea cages
Periode: Q3 2016 – Q3 2019
Finansiert av SINTEF Ocean

Stian Sandøy
Stian SandøyProsjekt: P2
Tema: Navigasjon av autonome undervannsfartøy rettet mot eksponert havbruk
Periode: Q3 2016 – Q3 2019
Finansiert av Norges Forskningsråd
Yugao Shen
Yugao ShenProsjekt: P3
Tema: Begrensende operasjonelle forhold for brønnbåt
Periode: Q3 2013 – Q3 2016
Finansiert av NTNU AMOS
Stefan A. Vilsen
Stefan A. VilsenProsjekt: P7
Tema: Hybrid modelltesting av havsystemer
Periode: Q1 2014 – Q1 2018
Finansiert av NTNU AMOS

Postdoc-stipendiater som arbeider med prosjekter med finansiell støtte fra andre finansieringskilder

Eirin Marie Skjøndal Bar
Eirin Marie Skjøndal BarProsjekt: P4
Tema: Miljørisikoreduksjon i havbruk
Periode: Q4 2016 – Q4 2016

Xue Yang
Xue YangProsjekt: P4
Tema: Operasjonell risikovurdering
Periode: Q2 2017 – Q1 2019

Masterstudenter

Navn Periode Tilknytning Tema
Lene Erdal
Marianne Wethe Koch
Q1-2 2016 Industriell økonomi og teknologiledelse Shared Value Creation in an Industry Context
– Assessing How Governmental Policies Can Contribute
to Increased Corporate Sustainability in the
Norweian Aquaculture Industry.
Fredrik Lindahl Roppestad
Niklas Bae Pedersen
Q1-2 2016 Institutt for datateknologi og informatikk Decision support for predictive maintenance of
exposed aquaculture structures.