Waseem Hassan har siden desember 2016 vært stipendiat ved NTNU Institutt for Teknisk Kybernetikk der han har jobbet med utvikling av nye teknologiske løsninger for online overvåkning av atferd for individfisk i eksponerte anlegg. Når stipendiatperioden hans nå nærmer seg slutten, kan han se tilbake på flere spennende funn fra sin tid i EXPOSED.

Et av hovedresultatene til Waseem er konseptet ‘Internet of Fish’ (IoF), som er basert på et tilpasset datasystem han har utviklet for å overføre data samlet inn med akustisk telemetri til en bruker via radio med lang rekkevidde og lavt strømforbruk. Dette systemet gjør det mulig å følge individfisk i en oppdrettsmerd selv i situasjoner der en verken har internett eller stabil strømforsyning, noe som gjør det ideelt som støtteverktøy dersom en skal overvåke fisk i eksponerte anlegg.

Det andre hovedresultatet til Waseem er et helt nytt prinsipp for måling av svømmehastigheten til individfisk. Prinsippet er basert på å måle Doppler-skift i lydsignalet som brukes til å overføre data fra merker til mottakere i akustisk telemetri, og fra dette estimere bevegelseshastigheten til fisken i forhold til mottakerutstyret.

Waseem har testet begge disse systemene gjennom flere feltforsøk de siste årene, og dermed dokumentert egenskapene og begrensningene til disse systemene grundig. Tanken på sikt er imidlertid at en ser for seg at en ved å kombinere disse løsningene skal kunne overvåke atferd og velferd for individfisk i eksponerte anlegg. For å teste nettopp dette gjennomførte Waseem i høst sitt avsluttende eksperiment der et lite antall fisk ble utstyrt med merker designet for å muliggjøre Doppler-basert hastighetsmåling og et system basert på IoF ble så satt opp for å samle data fra merkene. Dette eksperimentet er unikt ettersom det er aller første gang noen har forsøkt å måle svømmehastigheten til frittsvømmende individfisk i kommersielle oppdrettsmerder.

Bilde: Martin Føre (NTNU)