stian-sandoy-portrettVi har gleden av å ønske enda en stipendiat velkommen til EXPOSED. Stian er 24 år, fra Nesbyen og utdannet sivilingeniør innen Ingeniørvitenskap og IKT med marin kybernetikk som spesialisering.

I masteroppgaven har han arbeidet med navigasjonsalgoritmer relatert til en egenutviklet lavkost ROV. Dette har blitt gjort samtidig som han har jobbet for oppstartsbedriften Blueye Robotics. Der har han jobbet med utvikling av ROV-ens «guidance, navigasjon og kontroll» (GNC) system.

Doktorgraden skal brukes til å gå inn på navigasjon av autonome undervannsfartøy rettet mot eksponert havbruk. Planen er nå å se nærmere på å bruke avstandsmålinger funnet ved hjelp av akustikk. For å forstå problemet skal det utvikles en simulator som videre skal brukes i implementeringen i en modell på liten skala. Håpet er å senere også få utført forsøk i stor skala. Dette skal bidra til økt bruk av autonome undervannsfartøy innen havbruk.

Stian er finansiert av forskningsprosjektet «Reducing risk in aquaculture», som er assosiert med SFI Exposed og ledet av NTNU. Prosjektets overordnede mål er å forske på nye konsepter for autonome operasjoner og teknologi for å redusere risiko og øke effektiviteten i havbruksnæringen. 

Vi ser frem til å samarbeide med Stian.