Årsrapporten for EXPOSED 2016 er nå tilgjengelig. Her kan man lese om senterets planer og, ikke minst, resultater.

I 2016 har det vært full prosjektaktivitet ved senteret. Åtte prosjekter har startet. Disse spenner mellom grunnleggende forskning og anvendte studier, innovasjonsaktiviteter, etablering av forskningsinfrastruktur, samt rekruttering av seks PhD-kandidater. Videre er det mange tilhørende prosjekter som gjennomfører ytterligere aktiviteter og som involverer enda flere kandidater.

Det er fortsatt en stor interesse for målene i EXPOSED, både i næringen og politisk.

Dette engasjementet er en kombinasjon av:

  • En ambisjon om å øke lakseproduksjonen, såfremt miljøutfordringene blir adressert
  • Økte laksepriser
  • Lave oljepriser og leverandører til olje og gass-sektoren som ser etter andre industrier.
  • Ønske fra både næringen og politikere om å utnytte kompetanse og kapasitet fra andre industrier til sjømat.
  • Nye muligheter for oppdrettere til å søke om utviklingskonsesjoner som drivkraft for innovasjon mot tekniske konsepter for mer eksponert oppdrett.

Temaet eksponert havbruk vekker også stor interesse internasjonalt. Senterets forskningsområder har blitt presentert i mange ulike nasjonale og internasjonale fora for å støtte fremtidig samarbeid med andre interessenter.

Senteret fikk i 2016 fire nye partnere: DNV GL, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Maritime Offshore og MacGregor Norway.

EXPOSED Annual report 2016

For mer informasjon, kontakt Hans Bjelland.