Forskningssenteret Exposed Aquaculture Operations markerte den offisielle starten på den 8-årige satsingen med å samle 60 av samarbeidspartnerne til kick-off.

Avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Eirik Normann, understrekte prestisjen i tildelingen fra Forskningsrådet og ønsket de 13 industripartnerne og 5 forskningspartnerne i senteret lykke til. Han overrakte i tillegg senterleder og representant for vertsinstituttet SINTEF Fiskeri og havbruk, Hans Bjelland, den offisielle plaketten for sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Oppstartsamlingen var en viktig mulighet for partnerne til å bli bedre kjent, diskutere utfordringene ved fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter og hvordan man i senteret sammen skal jobbe for å finne løsninger, sier Hans Vanhauwaert Bjelland som er leder for senteret.

 

Partnerne i senteret har en bred og solid kompetanse innen oppdrett, teknologi og maritime operasjoner. Oppdrettere fra Salmar, Marine Harvest og Cermaq kunne fortelle om vanskelighetene de har med produksjon på sine mest utsatte anlegg, mens teknologi- og tjenesteleverandører som Aqualine, Kongsberg-gruppen, Argus Remote Systems og Reinertsen alle har betydelige ambisjoner for innovasjoner for næringa. Ove Løfsnes fra AQS fortalte om utfordringene ved å gjennomføre fartøysoperasjoner i krevende værforhold og betydningen av fartøysegenskaper, noe både Møre Maritime og Marin Design vil arbeide med. Til å hjelpe seg vil industripartnerne ha støtte i tunge forskningsmiljø.

Det ble vist både stort engasjement, solid kompetanse og en stor vilje til samarbeid i de to dagene. På dag to inspirerte Per Arne Bjørkum, forfatteren av «Annerledestenkerne» og forsker Statoil, forsamlingen til å tenke nytt. –Etter å være nødt til å avbryte livlige diskusjoner og kreative forslag er vi trygge på at partnerne er klare for nettopp det, forteller en fornøyd senterleder.