Bilde av oceanografisk bøyePå våre nettsider har vi nå gleden av å presentere bøyedata fra to bøyer plassert i Frøya-regionen i Sør-Trøndelag.

For bruk i SFI EXPOSED har henholdsvis Marine Harvest og SalMar Farming kjøpt to bøyer. Marine Harvest sin bøye er plassert i nærheten av Sula mens SalMar Farming sin står utenfor Mausundvær.

Data fra bøyen som oppdateres er bølge- og vind-informasjon fra lokalitetene og informasjonen blir oppdatert hver time. Disse dataene vil være viktige for en bedre kartlegging av de fysiske forholdene på ulike eksponerte lokaliteter og anvendes sammen med andre feltmålinger og analytiske verktøy.

Dersom du ønsker å se nærmere på dette finner du grafene presentert under Prosjekt 8: e-Infrastruktur