Det er en glede for oss å få Safetec med på laget, en innovativ og tverrfaglig bedrift som arbeider med sikkerhetsstyring, beredskap og risikobasert beslutningsstøtte.

«Vi tror senteret og partnerne vil dra nytte av Safetecs lange og profesjonelle erfaring innen risikoanalyse, beredskap, teknisk sikkerhet og menneskelige og organisatoriske faktorer fra ulike bransjer,» sier Xue Yang, prosjektleder Exposed i Safetec. Og legger til at de kan bistå havbruksnæringa med en kostnadseffektiv og miljømessig bærekraftig drift som svarer på myndighetenes forventninger.

Safetec sin erfaring fra prosjektarbeid og forskningsarbeid innenfor risikostyring gir dem et sterkt og relevant kunnskapsgrunnlag som de tar med seg til senteret noe som vil være til glede og nytte for alle. De kan bidra til å utvikle metoder og kunnskap for helhetlig risikostyring på både tradisjonelle anlegg og eksponerte utviklingskonsepter. Fokuset til Safetec vil være risikoanalyse og beredskap for å optimalisere design og sikker drift av anleggene. Dette gjelder både for HMS, rømming av fisk, fiskehelse og fiskevelferd. Derfor ser Safetec for seg å bidra faglig på forskningsområdet «Sikkerhet» i SFI Exposed, spesielt på følgende tema:

  • Utvikling av metoder for risikoanalyse og barrierestyring for sikker design og drift.
  • Utvikling av metoder for bedre og mer effektiv beredskap.

Senterleder Hans Bjelland er svært glad for å kunne ønske Safetec velkommen, og sier: «Vi ser at Safetec vil komplettere oss og gjøre oss i stand til å ta tak i viktige problemstillinger for næringa. De vil både utfordre og komplementere senteret slik at vi kan bidra til en stadig sikrere havbruksnæring.»