Åtte innledende prosjekter har blitt definert fra 2015/2016. Disse prosjektene kombinerer forskningsområder, partnere og metoder. I 2015 har et innledende prosjekt (P1) dokumentert kunnskapsbasen og innovasjonsmuligheter. Andre prosjekter har fokusert på utvikling av metode (P5) , etablering av forskningsinfrastruktur (P8), utført forberedende studier (P4) og ansatt PhD-stipendiater (P6 og P7).

Det vil være stor fokus på prosjektaktiviteter i 2016.