Prosjektleder: Jan Tore Fagertun, SINTEF Ocean
Partnere: Cermaq, MOWI, SalMar, AQS
Varighet: til avslutning av SFI Exposed


Industriskala feltforsøk vil være et viktig grunnlag for å utvikle ny kunnskap og teknologi. Målte data brukes til utvikling av løsninger og operasjoner på eksponerte lokaliteter gjennom f.eks. validering av numeriske modeller. Kostnadseffektiv implementasjon og dokumentasjon av slike forsøk vil kreve en pålitelig og fleksibel e-Infrastruktur. Eksponerte anlegg driftet av Cermaq, MOWI og SalMar vil bli benyttet for feltforsøk. Responser fra fôrflåter, arbeidsbåter (Janker og Herkules) ved anleggene og skipet Loke fra AQS er også med i datagrunnlaget.

I tillegg til løsninger for e-Infrastruktur på eksisterende eksponerte anlegg har flere av forskningsområdene i EXPOSED samt doktorgradskandidater, post doc stipendiater og studenter med masteroppgaver også behov for referansedata fra lange måleserier. Data brukes også som referanse i undervisningen til studenter innen marin teknikk ved NTNU.

Framtidige lokaliteter:

Alle de tre oppdrettsselskapene vurderer ‘neste generasjons’ lokaliteter, og detaljerte data for vind, bølger, strømforhold og vannkvalitet er nødvendig for å få design-kriterier for utstyr og operasjoner på slike anlegg. Lange måleserier er nødvendige for å kvalitetssikre ekstremverdiestimater og dermed redusere usikkerhet i dimensjoneringskriterier.

Operasjonelle grenseverdier:

Hva er grensene for sikre operasjoner på dagens anlegg med hensyn på relative bevegelser (akselerasjoner, rull/ stamp/ hiv/ giring) på installasjoner og fartøy.

Hva er grensene for sikre operasjoner på dagens anlegg med hensyn på relative bevegelser (akselerasjoner, rull/ stamp/ hiv/ giring) på installasjoner og fartøy.

Målte data:

 • Bøyer
  • Bølger; høyde, periode, retning, spredning/ spektrum
  • Strøm; hastighet, retning, variasjon over dybde
  • Vind; hastighet, retning, vindkast
  • Vann; oksygenmetning, salinitet og temperatur
  • Luft; trykk, fuktighet og temperatur
 • Fartøy/Skip
  • Posisjon, akselerasjoner, hastigheter og bevegelser
 • Fôrflåter
  •   Akselerasjoner og bevegelser

Sammensatte måleserier der miljølaster, anleggs- og fartøyrespons og vannkvalitet måles i parallell vil kunne brukes i oppgaver der fiskevelferd og -helse undersøkes for eksponerte forhold.

 

Målinger ved Munkskjæra i desember 2016

 

 

 

 

Oseanografisk bøye.

Bøyedata

For SFI EXPOSED er det plassert ut 3 meterologiske bøyer. Kun én er operativ per februar 2020.

Bøya er plassert utenfor Roan på Fosen i Trøndelag.

Informasjon fra bøyene oppdateres hver time og finnes her.