Prosjektleder: Jan Tore Fagertun, SINTEF Ocean
Partnere: Cermaq Norway AS, Marine Harvest Norway AS, SalMar Farming AS, Aqualine AS, Kongsberg Seatex
Varighet: Q3 2015 – Q4 2018 (Fase 1)


Industriskala felftforsøk vil være et viktig grunnlag for å bygge ny kunnskap og utvikle ny teknologi. Målte data brukes til utvikling av løsninger og operasjoner på eksponerte lokaliteter. Kostnadseffektiv implementasjon og dokumentasjon av slike forsøk vil kreve en pålitelig og fleksibel e-Infrastruktur. Eksponerte anlegg driftet av Cermaq Norway AS, Marine Harvest Norway AS og SalMar Farming AS vil bli benyttet for feltforsøk.

I tillegg til løsninger for e-Infrastruktur på eksisterende eksponerte anlegg har flere av forskningsområdene i EXPOSED samt doktorgradskandidater, post doc stipendiater og studenter med masteroppgaver også behov for referansedata fra lange måleserier. Data brukes også som referanse i undervisningen til studenter innen marin teknikk ved NTNU.

  • Framtidige lokaliteter: Alle de tre oppdrettsselskapene vurderer ‘neste generasjons’ lokaliteter, og detaljerte data for vind, bølger og strømforhold er nødvendig for å få design-kriterier for utstyr og operasjoner på slike anlegg. Lange måleserier er nødvendige for å kvalitetssikre ekstremverdiestimater og dermed redusere usikkerhet i dimensjoneringskriterier.
  • Operasjonelle grenseverdier: Hva er grensene for sikre operasjoner på dagens anlegg med hensyn på relative bevegelser (akselerasjoner, rull/ stamp/ hiv/ giring) på installasjoner og fartøy.
  • Sammensatte måleserier der miljølaster, anleggs- og fartøyrespons og vannkvalitet måles i parallell vil kunne brukes i oppgaver der fiskevelferd og -helse undersøkes for eksponerte forhold.

 

Kartutsnitt med bøyeplassering

 

Graf med bølgehøyd

Figur 2: bølgehøyder i storm i Desember 2016.

Graf over strøm i havet

Eksempel Strøm i storm i Desember 2016.

 

Figur 2 viser at maksimale bølgehøyder målt av Marine Harvest sin bøye nærmet seg 6 meter under stormene sent i desember 2016 (største bølger målt per oktober 2018.) Bøyedata er tilgjengelig for partnere i EXPOSED via et web-grensesnitt. Aggregerte data og figurer som viser forholdene er tilgjengelig på den eksterne web-siden, se under.

 

28 Aggregerte data og grafer som viser data fra bøyene blir publisert på siden.

 

Figur 4: Oseanografisk bøye

Bøyedata

For bruk i SFI EXPOSED har henholdsvis Marine Harvest, SalMar Farming og Cermaq Norway kjøpt tre bøyer. Marine Harvest sin bøye er plassert i nærheten av Sula utenfor Frøya i Sør-Trøndelag. SalMar Farming sin bøye er plassert ved Hosenøyan utenfor Stokkøya ved Fosen. Cermaq Norway sin bøye er plassert ved Mulen i Nordfolda ved Steigen i Nordland.

Informasjon fra bøyene oppdateres hver time og finnes her.