Prosjektleder: David Kristiansen, SINTEF Ocean
Partnere: Aqualine, AQS, DNV GL, ÅF Reinertsen, LEROW, Kongsberg Seatex, SalMar, NTNU IMT
Varighet: Q1 2016 – Q4 2018


Fiskeoppdrett på utsatte lokaliteter krever robuste og pålitelige konstruksjoner som muliggjør bærekraftig, trygg og effektiv produksjon. Merdene, forankringssystemer og fôrflåter som brukes av industrien i dag er i stand til å operere på områder i nåværende bruk, men hvordan vil de utfører når bølger og strøm øker utover dagens nivå? Når bølge- og strømeksponering øker vil kreftene på, og responsen av konstruksjonene øke og endres. Oppførselen av de strukturelle komponenter under økt eksponering må vurderes i forhold til oppførselen til hele systemet. I dette prosjektet skal oppførselen av dagens havbrukskonstruksjoner på morgendagens lokaliteter bli analysert og vurdert ved hjelp av numeriske modeller og fysiske eksperimenter.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle kunnskapsbaserte designkriterier for hovedkomponentene i havbrukskonstruksjoner for utsatte lokaliteter. Dette skal oppnås ved først å etablere objektive beskrivelser av ulike nivåer av eksponering basert på målinger på utvalgte områder, samt statistikk over bølger og strøm på alle norske lokaliteter. Dernest skal merder, fortøyningssystemer og fôrflåter bli simulert ved økende bølge- og strøm-eksponering ved hjelp av fysiske og numeriske modeller. Resultatene fra disse simuleringene vil deretter bli analysert for å identifisere problemområder knyttet til økt eksponering. I samarbeid med AMOS/NTNU, vil prosjektet også utdanne en doktorgradskandidat.

Prosjekt7-1

Eksempel på fysisk simulering av merder i bølger og strøm.