Prosjektleder: Ole Folkedal, HI
Partnere: IMR, NTNU ITK, SINTEF Ocean, Cermaq, SALMAR, Marine Harvest, Kongsberg Maritime Subsea, Aqualine, AQS, Lerow
Varighet: Q2 2015 – Q2 2019

Oppdrett av laks under eksponerte forhold krever at dyrevelferden er ivaretatt. Per i dag finnes det ikke detaljert kunnskap om laksens atferd og toleransegrenser ved høye vannstrømmer og i bølger. Høye strømhastigheter gir endringer i laksens atferd. I stedet for å opprettholde sitt sirkulære svømmemønster rundt og rundt i merden, stiller laksen seg på strømmen ved høyere hastighet. Laksen kan spurte i sekunder, bevege seg hurtig i minutter og svømme i evigheter ved optimale hastigheter. Fisken, eller stimen velger ofte selv sin optimale hastighet, som igjen varierer med dag, natt, forventnings- og sultnivå. Ved moderate hastigheter har trening positiv effekt, men hvor går grensen for eksponerte lokaliteter i forhold til vannstrøm?

Delprosjektet skal beskrive atferd under eksponerte forhold, dokumentere trivsels- og toleransegrenser for vannstrøm under ulik annen påvirking (temperatur, oksygen, fiskestørrelse, stress m.v.) og utvikle et system for velferdsvurdering i eksponerte havbruksoperasjoner.

Det vil ansettes to PhD studenter som skal jobbe med temaet. Infrastrukturer hos industri- og forskningspartnere vil benyttes og inkluderer nye online verktøy for å vurdere individuell atferd og velferd. Det vil gjennomføres feltobservasjoner hos oppdrettere og kjøres eksperimentelle forsøk i blant annet svømmerenner og skyvemerder.