Prosjektleder: Dariusz Eirik Fathi, SINTEF Ocean
Partnere: NTNU IMT, Møre Maritime, Marin Design, AQS, Aqualine, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, Cermaq, MacGregor, DNV GL
Varighet: Q4 2015 – Q4 2019


Eksponerte havbruksoperasjoner vil stille nye krav til fartøy og utstyr for å sikre trygge operasjoner, god operabilitet og lønnsomhet. Interaksjonen mellom fartøy og havbruksinstallasjon vil være viktig under operasjonene. Slike interaksjoner bør optimaliseres, reduseres eller unngås for å øke sikkerhet og operasjonsvindu.  For å få til lønnsomhet må fokus også være på å holde produksjonssvinnet lavt.

Prosjektet vil undersøke og utvikle nye designkonsept for fartøy og grensesnittet mot havbruksinstallasjonene for økt pålitelighet av eksponerte havbruksoperasjoner. Det forventes at større fartøy vil innføre nye krav til design av flytekrage og forankringssystem, som betyr at samspillet mellom den fleksible kragen og skipssiden vil være viktig (i hvert fall om man tenker på en videreføring av dagens merdkonsept). Fokus på de reelle operasjonene vil være viktig for å redusere risikoen og øke sikkerhet, operabilitet og lønnsomhet.

Prosjektet vil starte med et studie på å identifisere utfordringene vi står ovenfor i eksponerte havbruksoperasjoner, både med hensyn til fartøy, havbruksinstallasjon, mannskap og fisk. Videre vil det være egne arbeidspakker knyttet til fartøysdesign (nye design og løsninger), eksponerte operasjoner (anvendelse av ny teknologi og nye prosedyrer) samt mulighetsstudier.

Prosjektet vil kombinere ekspertise fra flere av forskningsområdene i SFI EXPOSED.