Prosjektleder: Ørjan Selvik, SINTEF Ocean
Partnere: Marin Design, Møre Maritime, AQS, Lerow, Aqualine, MOWI, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Seatex, MacGregor, NTNU IMT, SINTEF
Varighet: Q1 2019 – Q4 2019


Servicefartøy er en sentral og mye brukt ressurs i havbruksoperasjoner. Målet med prosjektet ‘MS Exposed’ var å utvikle en helhetlig designmetodikk for servicefartøy som kobler fartøysdesign, dekksutrustning og operasjonell sikkerhet for eksponert havbruk. To designkonsept for fremtidens servicefartøy ble utviklet.

Mange havbruksoperasjoner er komplekse og innebærer en betydelig risiko for personskader, materiell skade og rømming av fisk. I dag er de fleste servicefartøy unike når det gjelder design og utrusting, noe som gjør det vanskelig å standardisere operasjonsprosedyrer. Målet med prosjektet var å utvikle en helhetlig deseignmetodikk for servicefartøy for sikre og effektive servicefartøy for eksponert havbruk.

Det er et betydelig potensial for innovative fartøysdesign for eksponert havbruk gjennom å kombinere fartøysdesign og sikkerhetsbarrieretenking. Ved å etablere et bibliotek for operasjoner, operasjonelle krav, utstyr og nødvendige ressurser kan man øke hastighet på designprosessen og samtidig sikre at nye fartøy kan gjennomføre nødvendige operasjoner etter at de er bygd.

Prosjektet ga økt kunnskap om havbruksoperasjoner som gjennomføres og operasjonenes innflytelse på fartøysdesign. Sikkerhetstenkning ble inkludert i designprosessen gjennom å integrere sikkerhetsbarrierer og risikovurderinger. På lengre sikt bidrar prosjektet til flere godt dokumenterte servicefartøydesign for havbruk i eksponerte områder.

Innovasjonspotensiale:

  • Ny kunnskap som forbedrer designmetodikk for neste generasjons servicefartøy. Denne metodikken skal koble fartøysdesign, dekksutrustning og fartøysdesign
  • Økt kunnskap om havbruksoperasjoner og operasjonenes innflytelses på fartøysdesign
  • Bidra til flere godt dokumenterte servicefartøysdesign for havbruk i eksponerte områder

Assosierte prosjekter: