Prosjektleder: Heidi Moe Føre, SINTEF Ocean
Partnere: Aqualine, Salmar, AQS, LEROW, Kongsberg SEATEX, SINTEF Ocean, DNVGL, NTNU
Varighet: Q1 2019 – Q4 2019


Dette prosjektet hadde som mål å bidra til økt presisjon i strukturell analyse av oppdrettsanlegg ved å arbeide mot mer presise lastmodeller og analysemetoder. På lang sikt kan dette redusere risiko for havari og rømming, samt bidra til å øke sikkerhet for personell.

De siste årene har det vært fokusert på å øke kvaliteten på input til styrkeberegninger av oppdrettsanlegg, inkludert dimensjonerende miljølaster og dimensjoner til notlin. Mer presise designverdier krever også tilsvarende økt presisjon i lastmodeller, og det er derfor på tide å etablere mer presise lastmodeller.

Et naturlig fokus er oppdrettsnøter, som står for det største lastbidraget på oppdrettsanlegg gjennom drag-krefter fra strøm og bølger. Formler for beregning av dragkrefter på notlin ble etablert for ca. 30 år siden, og det er nå behov for å justere disse i forhold til dagens og framtidens not-materialer, samt nye og mer presise metoder for måling av soliditet. I 2019 ble det gjennomført slepeforsøk som dannet basis for nye lastmodeller.

I 2019 var målet å utvikle forbedrede lastmodeller for konvensjonelle notmaterialer, implementere disse i software og sammenligne med eksisterende modeller. Det ble lagt vekt på god dokumentasjon av soliditet ved bruk av forskjellige metoder.

Innovasjonspotensiale:

  • Sikker og optimalisert oppdrettsteknologi
  • Programvareutvikling