Prosjektleder: Brage Mo, SINTEF Ocean
Partnere: SINTEF Ocean, SINTEF Digital, MacGregor, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, AQS, Lerow, Salmar, Cermaq
Varighet: Q1 2019 – Q4 2019


Hovedmålet for prosjektet var å demonstrere ved simuleringer hvordan servicefartøy ved ulike værforhold kan utføre operasjoner for akvakulturvirksomhet uten kontakt med anlegg, bortsett fra  tilsiktet anvendelse og kontakt mellom fartøys robotarm og anleggene.

På kort sikt har prosjektet bidratt til å finne de mest relevante operasjonene for bruk av robotarmer ombord servicefartøy. Behovet for instrumentering ble spesifisert og muliggjør at robotarmene er anvendelig for servicefartøyene i akvakulturvirksomhet for å tilpasse seg den dynamiske oppførselen mellom servicefartøy og anlegg de arbeider på.

På lang sikt bidrar prosjektet til bruk av simuleringer for å teoretisk demonstrere hvordan servicefartøy kan være i stand til å bruke robotarm for forskjellige operasjoner i forskjellige værforhold.

Det er et betydelig potensiale for innovasjoner som kan utvikle seg fra de helhetlige simuleringene som demonstrerer muligheten til å anvende robotarmer ombord i service fartøy for sikrere og mer effektive operasjoner, og for å øke værvinduet for disse operasjonene.

Grunnlaget som ble utviklet ut fra simuleringene kan senere benyttes til å utvikle fysiske modeller, prototyper og kommersielle løsninger.

Demonstrasjon av simuleringene ble utført ved animasjoner som viser interaksjon mellom fartøy, robotarm og flytende objekter brukt innenfor akvakultur.

Innovasjonspotensiale:

  • Kontaktfrie operasjoner mellom fartøy og merd
  • Fleksible operasjoner med redusert risiko for skade på mennesker, fisk og strukturer
  • Større værvindu for å utføre operasjoner

Assosierte prosjekter: