Prosjektleder: Stefan Vilsen, SINTEF Ocean
Partnere: SINTEF Ocean, Kongsberg Maritime, Kongsberg Seatex, Aqualine, MOWI
Varighet: Q1 2019 – Q4 2019


Prosjektet hadde som mål at utvikle teknologi og metoder for tilstandsestimering av havbruksanlegg, som verktøy for operasjonsplanlegging, analyse og overvåking av fiskevelferd og konstruksjonsintegritet og for planlegging av vedlikehold.

Prosjektet siktet mot å utvikle teknologi og metoder for sanntidsestimering av havbruksanleggets tilstand under drift og operasjoner. Målet var å kunne forebygge eller varsle om skader på anlegget, og derved redusere risikoen for rømning eller trengning av fisk.

Ideen bak tilstandsestimering er bedre å utnytte måledata, gjennom sammen-kopling av sensorer og simulerings-verktøy. Utvikling innen havbruk har særskilte utfordringer rundt plassering av sensorer, grensesjiktet mellom fysiske målinger og modellering av fleksible konstruksjoner samt hensynet til fiskens velferd.

Det blel i prosjektet utviklet en demonstrator/prototype av systemet, som skal danner fundament for fremtidig utvikling av robuste systemer for tilstandsestimering.

I demonstratoren ble det bli siktet mot å anvende kjent sensor-teknologi og simuleringsverktøy. De primære utfordringer og oppgaver var i kobling, analyse og validering av systemet, samt å identifisere funksjonskrav til instrumentering, hvilke sensorer det var behov for, antall og optimal plassering.

Innovasjonspotensiale:

  • Kobling mellom fysiske målinger og simuleringsmodeller i sanntid gir økt forståelse for anleggets respons og kan brukes mot validering av simuleringsmodeller og modellforsøk.

Assosierte prosjekter: