Prosjektleder: Hans Bjelland, SINTEF Ocean
Partnere: DNV GL
Varighet: Q1 2017 – Q4 2017


Regulering og standardisering er en viktig ramme for dagens og fremtidens havbruksnæring. Utfordringer med drift på eksponerte lokaliteter og nye anleggskonsepter tydeliggjør behov for kunnskap og tilpasninger.

Med vekt på betydningen av eksponerte utfordringer, har dette prosjektet kartlagt relevant regulering og standardisering.

Prosjektet har:

 • Identifisert hvordan de ulike områdene og prosjektene i EXPOSED kan bidra til revisjoner og hensiktsmessige rammer for næringen
 • Skapt en plattform for dialog blant EXPOSED-partnere, myndigheter og andre stakeholdere, blant annet gjennom felles møter og seminar
 • Koordinert aktiviteter blant ulike prosjekter for å nå disse målene.

De følgende områdene er foreløpig identifisert:

 • Fôrflåterog behandlingslektere
 • Prosedyrer for interaksjon mellom fartøy og not og merd
 • Miløanalyserfår økt betydning for planlegging av anlegg og drift
 • Metoder for å fastslå dimensjonerende tilstander
 • Analysemetoder for anlegg og operasjoner
 • Forutsigbare og konsistente miljøanalyser
 • Analyse og dokumentasjon av ny teknologi og innvirkning på operasjonell sikkerhet, risiko for rømming og fiskehelse
 • Kompetansebehov
 • Etablering av metoder for operasjonelle grenser for risikostyring

Resultater:

 • EXPOSED-dag oktober 2017
 • Bidrag til revisjon av NS9415
 • DNV GLs classrulesfor classificationofoffshore fishfarmingunits/installations(DVGL-RU-OU-0503)

Innovasjonspotensiale:

 • Hensiktsmessige rammevilkår
 • Hensiktsmessige bransjestandarder