EXPOSED forener globalt ledende oppdrettere, sentrale service- og teknologileverandører, vertsinstituttet SINTEF Ocean og andre fremtredende forskningspartnere, inkludert AMOS, senteret for fremragende forskning.

Industripartnere

Mowi
MowiRolle: sluttbruker av teknologi og løsninger
Verdens største produsent av laks og ørret med store anlegg i Norge, Skottland, Canada og Chile.
Cermaq
CermaqRolle: sluttbruker av teknologi og løsninger
Verdens tredje største laks- og ørretprodusent med anlegg i værutsatte omgivelser, spesielt i nord i Norge.
SalMar
SalMarRolle: sluttbruker av teknologi og løsninger
Verdens fjerde største lakse- og ørret produsent med store lokaliteter på eksponerte plasser i Norge.

Kongsberg Seatex & Kongsberg Maritime
Kongsberg Seatex & Kongsberg MaritimeRolle: Leverandør av teknologi/løsninger
Leverandør av teknologi og systemer til den globale skips- og offshore sektor.

Marin Design
Marin DesignRolle: Leverandør av teknologi/løsninger
Tilbyr skipsdesign og maritime konsulenttjenester.

Aqualine
AqualineRolle: Leverandør av teknologi/løsninger
Stor internasjonal leverandør av utstyr og komplette oppdrettsanlegg.

Møre Maritime
Møre MaritimeRolle: Sertifisering, klassifisering og rådgiving
Møre Maritime tilbyr skipsteknisk og offshoreteknisk konstruksjon og konsulentarbeid.
Anteo
AnteoRolle: Leverandør av teknologi/løsninger
Utvikler beslutnings-støttesystemer for å bidra til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring.
Argus Remote Systems
Argus Remote SystemsRolle: Leverandør av teknologi/løsninger
Ufører forskning, utvikling og produksjon av ROV’er.

AQS
AQSRolle: Serviceleverandør
Serviceleverandør for inspeksjon, vedlikehold samt en rekke operasjoner inkludert avlusing.
DNV
DNVRolle: Sertifisering, klassifisering og rådgiving
DNV har som mål å sikre liv, eiendom og miljøet, og gjør det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i sine virksomheter.
MacGregor Norway
MacGregor NorwayRolle: Sertifisering, klassifisering og rådgiving
Ledende leverandør av løsninger og tjenester til systemer for håndtering i offshore-, fiskeri-, forskning- og fortøyningsbransjen.
Safetec
SafetecRolle: Leverandør av teknologi/løsninger
En innovativ partner innen risikostyring som skaper verdier innenfor sikre rammer.

Forskningspartnere

SINTEF Ocean
SINTEF Ocean
Tilbyr løsninger og FoU for hele verdikjeden i fiskeri- og havbruksnæringen og innen marinteknisk industri.

SINTEF Digital
SINTEF Digital
Forsknings- og utviklingsoppdrag, forskningsbasert rådgivning, laboratorietjenester og småskalaproduksjon mot de fleste sektorer og industrier.
NTNU IDI
NTNU IDIInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
IDI skal tilby fremragende og fremtidsrettet ekspertise innen IT.

NTNU IMT
NTNU IMTDept. Marine Technology
Utfører forskning innen marinteknikk og vertssenter for AMOS.

NTNU ITK
NTNU ITKInstitutt for teknisk kybernetikk
Instituttet bidrar til økt innsikt i dynamiske systemer og styring av slike, og spesielt til teknologisk utvikling innen norsk industri, infrastruktur og offentlig virksomhet.

Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet
Hovedmålet er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene.