Pål er 25 år, kommer fra Stavanger, og er utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU med spesialisering i hydrodynamikk og marine konstruksjoner. Vi ser frem til bidragene han vil skape i EXPOSED-senteret!

Pål Takle Bore

Trondheim 02.12.2015 : Portretter av ansatte på Amos, NTNU. Foto Thor Nielsen

Doktorgraden er relatert til temaet «eksponert havbruk». Planen er her å se på hydrodynamiske laster, lasteffekter, strukturell styrke og pålitelighet ved å utføre avanserte ulineære analyser i tidsplanet samt, om mulig, validere disse opp mot eksperimentelle resultater. Både bruddgrense- utmattings og ulykkestilstand vil bli undersøkt. Dette skal bidra til økt forståelse av de ledende fysiske lastfenomen et havbruksanlegg ved en eksponert lokalitet vil bli påkjent samt den påfølgende strukturelle respons. Basert på dette er målet å utvikle rasjonelle, kunnskapsbasert designkriterier for de viktigste komponenter i et oppdrettsanlegg til bruk i en næring som i økende grad ønsker å plassere anleggene sine på mer eksponerte lokaliteter.