Doktorgrad skal bedre sikkerheten i havbruksnæringa

Et nytt doktorgradsprosjekt i regi av SINTEF Fiskeri og havbruk og EXPOSED skal gjøre arbeidshverdagen for ansatte i havbruksnæringen sikrere. Seniorforsker og nå doktorgradsstipendiat ved NTNU Ingunn Marie Holmen går i januar i gang med arbeidet med å se på HMS og hvordan begrense risiko for ulykker og skader innen næringen. Å sikre god overvåking og oppfølging av sikkerhet og risiko under drift skal gi tryggere drift på anleggene. - Havbruksnæringa vokser og det er behov for å systematisere kunnskapen og komme fram til en beste praksis når det gjelder sikkerhetsstyring. Dette blir stadig viktigere ettersom merder og dermed også arbeidsplasser etter hvert flytter seg lenger fra land, noe som gjør lokalitetene mer eksponert og byr på nye utfordringer. Mannskap og utstyr blir i større grad prisgitt naturkreftene og må forholde seg til mer ekstreme værforhold, med blant annet kraftigere vind, bølger og sterkere strømmer, forklarer Holmen. - Et spesielt [...]

By | januar 7th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Doktorgrad skal bedre sikkerheten i havbruksnæringa

Designprosjekt av studenter ved NTNU

Exposed har samarbeidet med studenter ved NTNU Institutt for produktdesign for å få friske visjoner og synspunkter på fremtiden for akvakultur. Studentene leverte inn sine oppgaver hvor fokus har vært på kontrollrommet på land, flåte og ulike merder. […]

By | januar 6th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Designprosjekt av studenter ved NTNU

Pål Takle Bore er stipendiat på havbrukskonstruksjoner

Pål er 25 år, kommer fra Stavanger, og er utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU med spesialisering i hydrodynamikk og marine konstruksjoner. Vi ser frem til bidragene han vil skape i EXPOSED-senteret! Trondheim 02.12.2015 : Portretter av ansatte på Amos, NTNU. Foto Thor Nielsen Doktorgraden er relatert til temaet «eksponert havbruk». Planen er her å se på hydrodynamiske laster, lasteffekter, strukturell styrke og pålitelighet ved å utføre avanserte ulineære analyser i tidsplanet samt, om mulig, validere disse opp mot eksperimentelle resultater. Både bruddgrense- utmattings og ulykkestilstand vil bli undersøkt. Dette skal bidra til økt forståelse av de ledende fysiske lastfenomen et havbruksanlegg ved en eksponert lokalitet vil bli påkjent samt den påfølgende strukturelle respons. Basert på dette er målet å utvikle rasjonelle, kunnskapsbasert designkriterier for de viktigste komponenter i et oppdrettsanlegg til bruk i en næring som i økende grad ønsker å plassere anleggene sine på mer eksponerte [...]

By | desember 7th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Pål Takle Bore er stipendiat på havbrukskonstruksjoner

Fiskeriminister Aspaker og EXPOSED på TEKMAR 2015

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil forestå åpningen av TEKMAR 2015, som arrangeres i Trondheim 1. og 2. desember 2015. I sin tale vil Fiskeriminister Aspaker fokusere på "Spillet om laksen – hvordan lykkes vi?". På dag to av konferansen vil styreleder i EXPOSED, Teknisk direktør Arne Rinnan fra Kongsberg Seatex, presentere muligheter for kompetanseverføring mellom maritime næringer. TEKMAR fokuserer i år på de galopperende produksjonskostnadene som preger lakseoppdrettet langs norskekysten, og den økte risikoen dette innebærer i forhold til nedgang som kan komme i lakseprisen. Situasjonen og det fremtidige landskap er preget av reduksjon i produksjon på lokaliteter som følge av lakselus, samt forestående nyinndeling av kysten i soner. Produsert mengde laks har vært status quo de siste 3 årene, og i fremtidsbildet ser en mulighet for reduserte vekstambisjoner for laksenæringen.  Næringen står følgelig i et veikryss der utfordringer må tas enda sterkere tak i og på nye måter.  En tung mobilisering med [...]

By | november 16th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Fiskeriminister Aspaker og EXPOSED på TEKMAR 2015

EXPOSED-dag 29. oktober 2015

40 deltagere var samlet på Værnes for senterets andre EXPOSED-dag. Status i senteret ble gjennomgått og det ble presentert kunnskapsstatus og innovasjonsmuligheter for alle forskningsområdene. Tre stipendiater ser ut til å være på plass og det er en stor studentaktivitet. EXPOSED og dets problemstillinger og muligheter vekker stor interesse, spesielt i tider med lav oljepris. I løpet av samlingen ble muligheter for samarbeid og aktiviteter i tilgrensende næringer flittig diskutert. Mette Remen gjennomgikk nye funn om kritisk svømmehastighet som øvre toleransegrense for strøm ved eksponerte lokaliteter. Svein Waagbø presenterte perspektiver på fartøydesign for eksponert oppdrett. Senteret er fremdeles i en oppstartfase, med flere prosjekter planlagt startet opp i begynnelsen av 2016. Et viktig mål for samlingen var derfor å konkretisere arbeidsplaner for 2016 for disse. Senteret har allerede presentert havbruk og utfordringer ved eksponert drift i mange sammenhenger og vil fremover holde innlegg på Verftskonferansen (4.11), Tekmar (2.12), NCE CleanTech (4.12), Havromskonferansen (5.1), Arctic Frontiers (24.1) og Haugesundkonferansen (3.2). Frode [...]

By | november 2nd, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for EXPOSED-dag 29. oktober 2015

Bjørn Magnus Mathisen blir vår første stipendiat!

EXPOSED ønsker Bjørn Magnus Mathisen velkommen som senterets første stipendiat! Han er 32 år gammel, bosatt i Trondheim og har erfaring fra arbeid i Telenor, NTNU og SINTEF IKT. Han vil bli et verdifullt bidrag til senteret. Bjørn Magnus Mathisen Mathisen vil bidra til forskningsfronten innenfor overvåking og operasjonell beslutningstøtte av eksponerte havbruksanlegg (Forskningsområde 2). Prosjektet hans starter med å gjøre en grundig og systematisk gjennomgang av forskning gjort innenfor dataanalyse for operasjonell beslutningstøtte i havbruksdomenet. Deretter vil metodene anvendes på innsamlet data fra EXPOSED-partnere og vurderes med tanke på ytelse og anvendelse. Nye eller tilpassede metoder vil utvikles der det er behov for det. Videre vil metodene brukes i beslutningsstøttesystem som vil tilpasses test-scenarioer i EXPOSED for validering mot reelle nåtidsdata fra eksponerte havbruksinstallasjoner i samarbeid med EXPOSED partnere.

By | oktober 5th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Bjørn Magnus Mathisen blir vår første stipendiat!

Engasjerte designstudenter

Tredjeklassestudenter fra Institutt for produktdesign arbeider med SFI Exposed på "Future Consepts" og var på tokt for å lære mer om oppdrettsnæringen. Studentene var på Kystmuseet (Hitra), og besøkte et anlegg, en fôrflåte og hadde anledning til å intervjue en røkter om hans daglige rutiner og utfordringer.

By | september 11th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Engasjerte designstudenter

Første møte for internasjonale partnere, Trondheim 18-20. august 2015

Representanter for fem av de syv internasjonale partnerne i Exposed møttes i Trondheim under AquaNor. Tre dager var satt av til å bli bedre kjent med hverandre og med Exposed. Møtet startet tirsdag med en workshop hos SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH) på SeaLab. De internasjonale partnerne møtte lederne av de seks forskningsområdene i Exposed, samt representanter for NTNU. Planlagt forskning ble presentert av Hans V. Bjelland (leder av Exposed) og hver av forskningslederne. Etter lunsj fikk de internasjonale partnerne anledning til å presenterte sine universitet/organisasjoner, og hva de kan bidra med. Avslutningsvis ble det diskutert hvordan partnerne kan involveres i forskningsprosjektene som snarlig startes opp innen Exposed. Dag to, onsdag, ble brukt til ekskursjon til Frøya der Aqualines produksjonsanlegg i Hammarvika og Ace Aquaculture Technology sitt forsøkanlegg på Rataeren ble besøkt. Både Aqualine og ACE er industripartnere i Exposed. På møtets siste dag var det omvisning på laboratorier ved [...]

By | august 25th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Første møte for internasjonale partnere, Trondheim 18-20. august 2015

EXPOSED på AquaNor 2015

For EXPOSED med partnere er AquaNor 18. - 21. august 2015 i Trondheim en viktig arena. Administrasjonen av senteret vil kunne finnes på standen til SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF MARINTEK, NTNU og ACE (Stand D-322). Forøvrig finner du mange av partnerne våre på egne stander: SalMar (G-701) Kongsberg Maritime (E-428) Aqualine (D-354, Skansen) Møre Maritime og Marine Design (E-404) Anteo (F-538) Argus Remote Systems (G-736) AQS (A1-051) Havforskningsinstituttet (D-329) I tilllegg gjennomføres blant annet: Faglig workshop for inviterte internasjonale samarbeidspartnere (tirsdag) med besøk på Frøya (onsdag) og ulike forskningslaboratorier (torsdag). Aqualine og MARINTEK arrangerer demonstrasjon av Aqualines produkter i havbassenget på Tyholt på torsdag. På torsdag 12:00 - 14:30 arrangeres seminaret "Future Prospects in Aquaculture Technology - closed and exposed" hvor globale utfordringer og ambisjoner presenteres i Hall H.  

By | august 15th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for EXPOSED på AquaNor 2015

Industritungvektere ser til havbruk

Når en industritungvekter som Kongsberg Maritime ser på havbruksnæringen som satsingsområde er det noe nytt. Når det skjer samtidig som selskap i oljenæringen gjør det samme, er det et tidsskifte. Havbruksnæringen har allerede fått det første fartøyet fra offshorenæringen - et direkte resultat av at teknologien finner felles skjæringspunkter, og at størrelse og omfang etter hvert nærmer seg for de to bransjene. - Jeg tror at det ennå er litt tidlige til at vi ser eksempelvis fartøy fra offshore blir brukt i havbruk, men jeg tror startpunktet for denne tendensen er nå, sier forskningssjef i Sintef fiskeri & havbruk, Arne Fredheim til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no. Han nevner AQS som har kjøpt et gammelt offshore-fartøy og bygget det om for bruk i havbruksnæringen. Dette er etter hans mening noe vi vil se mer til. Kongsberg Maritime er industripartner i EXPOSED. Les hele saken på kyst.no

By | juni 6th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Industritungvektere ser til havbruk