Sanntids bøyedata på nett

På våre nettsider har vi nå gleden av å presentere bøyedata fra to bøyer plassert i Frøya-regionen i Sør-Trøndelag. For bruk i SFI EXPOSED har henholdsvis Marine Harvest og SalMar Farming kjøpt to bøyer. Marine Harvest sin bøye er plassert i nærheten av Sula mens SalMar Farming sin står utenfor Mausundvær. Data fra bøyen som oppdateres er bølge- og vind-informasjon fra lokalitetene og informasjonen blir oppdatert hver time. Disse dataene vil være viktige for en bedre kartlegging av de fysiske forholdene på ulike eksponerte lokaliteter og anvendes sammen med andre feltmålinger og analytiske verktøy. Dersom du ønsker å se nærmere på dette finner du grafene presentert under Prosjekt 8: e-Infrastruktur

By | november 2nd, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Sanntids bøyedata på nett

Stian Sandøy ny stipendiat i EXPOSED

Vi har gleden av å ønske enda en stipendiat velkommen til EXPOSED. Stian er 24 år, fra Nesbyen og utdannet sivilingeniør innen Ingeniørvitenskap og IKT med marin kybernetikk som spesialisering. I masteroppgaven har han arbeidet med navigasjonsalgoritmer relatert til en egenutviklet lavkost ROV. Dette har blitt gjort samtidig som han har jobbet for oppstartsbedriften Blueye Robotics. Der har han jobbet med utvikling av ROV-ens «guidance, navigasjon og kontroll» (GNC) system. Doktorgraden skal brukes til å gå inn på navigasjon av autonome undervannsfartøy rettet mot eksponert havbruk. Planen er nå å se nærmere på å bruke avstandsmålinger funnet ved hjelp av akustikk. For å forstå problemet skal det utvikles en simulator som videre skal brukes i implementeringen i en modell på liten skala. Håpet er å senere også få utført forsøk i stor skala. Dette skal bidra til økt bruk av autonome undervannsfartøy innen havbruk. Stian er finansiert av forskningsprosjektet «Reducing [...]

By | september 14th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Stian Sandøy ny stipendiat i EXPOSED

Bent Arnesen er ny stipendiat på EXPOSED

Bent har fullført mastergrad i marin kybernetikk ved linjen Ingeniørvitenskap og IKT på NTNU. Masteroppgaven handlet om banefølging under vann og eksperimentelle forsøk med en fjernstyrt undervannsrobot Videoray Pro 4 ROV (Remotely Operated Vehicle). Innen SFI EXPOSED er planen å videreutvikle automatiserte undervannsfarkoster som et hjelpemiddel for inspeksjon og vedlikehold i havbruksnæringen. Dette omfatter for eksempel bruken av større grad av autonomi i ROV’er for å inspisere nettstrukturen eller forhold i merden. En viktig oppgave vil også være å demonstrere at det er sikkert og risikofritt å ta i bruk mere automatiserte løsninger i havbruksnæringen. Fritiden tilbringer Bent med stort sett med samboer, på hytta i Rondane eller på tur i skog og mark.

By | september 5th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Bent Arnesen er ny stipendiat på EXPOSED

DNV GL – ny partner i EXPOSED

EXPOSED har gleden av å ønske DNV GL som ny partner i senteret. DNV GL vil være en viktig bidragsyter i ulike prosjekter knyttet til regelverksutvikling for oppdrett i utsatte områder, håndtering av sikkerhet og risiko for marine strukturer og operasjoner, samt designmetodikk og krav for nye oppdrettskonsepter. I samarbeidet vil DNV GL bidra med erfaringer fra akvakultur, maritim industri og olje & gass. - Det er viktig for DNV GL å samarbeide med ledende forskningsgrupper og industriaktører i arbeidet med å utvikle en trygg og bærekraftig havbruksindustri. Med vår kompetanse og erfaring vil vi sammen med EXPOSED-partnerne utgjøre en sterk plattform for dette arbeidet, sier Liv Solveig Olafsson, avdelingsleder for DNV GL Noomas.

By | september 1st, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for DNV GL – ny partner i EXPOSED

SFI EXPOSED på ekskursjon til oppdrettsanlegg

I juni arrangerte SFI Exposed ekskursjon med workshop og omvisning ved oppdrettsanlegget på Rataren for 17 personer. Med på turen var PhD stipendiater, veiledere, NTNU og SINTEF. Første dag av turen ble avholdt ved oppdrettsanlegget på Rataren med presentasjoner, omvisning og baccalao-lunch ute. Dag to startet med møter og bedriftspresentasjon ved Blått Kompetansesenter før vi fikk omvisnig hos Aqualine og satt nesen tilbake til Trondheim. En lærerik tur for mange.

By | juli 12th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for SFI EXPOSED på ekskursjon til oppdrettsanlegg

Vel gjennomførte EXPOSED-dager

Årets første EXPOSED-dager ble arrangert på Britannia Hotell i Trondheim sist uke. Det var godt oppmøte med nesten 50 påmeldte fra industri- og forskningspartnere samt stipendiater. På samlingene ble arbeidet som er gjort i forbindelse med utviklingskonsesjoner presentert og alle prosjektene som gjennomføres i regi av senteret ble gjennomgått. Patentstyrets patentanalyse ble også gjennomgått og diskutert. Videre var det fokus på eksponerte operasjoner, HMS og risikofaktorer under andre dag av arrangementet. EXPOSED-dager gjennomføres to ganger årlig i tillegg til PhD/Post-doc workshops. Samlingene skal fungere som en møteplass for innovasjon, resultatpresentasjoner samt utveksling av ideer til nye prosjekter. Senterleder og forskningsleder ved SINTEF Fiskeri og havbruk, Hans Bjelland er glad for at så mange hadde anledning til å komme og sier det er svært nyttig med jevnlig informasjonsutveksling og prosjektgjennomgang.

By | mai 30th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Vel gjennomførte EXPOSED-dager

Vil ha bedre resultater av FoU-satsinger

Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd. Nærings- og fiskeridepartementet vil finne ut om patentlandskapsanalyser kan bidra til å styrke og rette inn offentlige FoU-satsinger. De ba derfor Patentstyret om å lage landskapsanalyser sammen med norske forskningsmiljøer for å se om dette vil bedre forskningsresultater og redusere faren for feilprioriteringer. Klarere bilde av patentlandskapet Patentlandskapsanalyse kartlegger handlingsrommet rundt en bestemt teknologi. Landskapsanalysen viser patentaktiviteten i enkelte områder og antyder hvor man bør vurdere å investere forskningsmidler. For FoU-prosjekter kan det ha stor verdi å utføre landskapsanalyser i den innledende kartleggingen. Når kunnskapsgrunnlaget fra start også omfatter patenter kan man spare forskningsarbeid, finne mulige samarbeidspartnere, få økt kunnskap om industriens utviklingsarbeid og redusere antall feilinvesteringer ved at man retter arbeidet i en retning med større innovasjonsmuligheter. Pilotprosjekt Vi inviterte forskningsmiljøer til å delta i pilotprosjektet, og inngikk samarbeid med SFI EXPOSED om å lage en patentlandskapsanalyse innen marin teknologi knyttet til akvakultur. Rapporten [...]

By | mai 25th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Vil ha bedre resultater av FoU-satsinger

Skal forske på laksens fysiologi og atferd i sterk vannstrøm

Vi har gleden av å presentere vår nye stipendiat, Malthe Hvas som er utdannet biolog fra Århus Universitet i Danmark. På sin master har han arbeidet med syre-base fysiologi, nitritt toksikologi og effekten av temperatur på oksygenforbruket i Pangasius (Pangasianodon hypophthalmus), en tropisk fakultativ luftåndende fisk, som har stor økonomisk betydning for Vietnamesisk akvakultur. Stipendiat Malthe Hvas Hans oppgave innen SFI EXPOSED ved Havforskningsinstituttet blir å definere grenseverdier for vannets strømhastighet, som sikrer en akseptabel velferd for oppdrettet Atlantisk laks. Til dette formål har Havforskningsinstituttet utviklet en stor svømme tunnel, som for første gang gjør det mulig å undersøke svømmeegenskapene i grupper av atlantisk laks under forskjellige forhold som for eksempel temperatur, oksygenmetning og stress. På sikt, skal han også undersøke laksens svømmeegenskaper i kommersielle anlegg og eksperimentelle skyvemerder. Selv om det kan være vanskelig å forstå hva Malthe sier, fordi han snakker dansk, er han likevel en [...]

By | mai 12th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Skal forske på laksens fysiologi og atferd i sterk vannstrøm

Årsrapporten for 2015 er tilgjengelig

Årsrapport 2015 (klikk for å lese) Årsrapporten for senterets første år er nå tilgjengelig. Her kan man lese om senterets visjoner, organisering, planer og resultater. Åtte innledende prosjekter er definert for 2015/2016 og videre. I 2015 har ett prosjekt (P1) dokumentert kunnskapsplattformen og innovasjonspotensialet. Andre prosjekter har fokusert på å utvikle metode (P5), etablere forskningsinfrastruktur (P8), utføre innledende studier (P4) og igangsette PhD-prosjekter (P6 og P7). Full prosjektaktivitet vil starte i 2016. For å støtte tverrfaglig innovasjon og god kommunikasjon innenfor senteret, har det blitt arrangert ett to dager langt felles møte på våren og ett endags felles møte om høsten. Slike arrangementer vil, i tillegg til to årlige ph.d./post doc.-workshops, avholdes årlig. Disse EXPOSED-dagene vil representere en møteplass for innovasjon, utveksling av idéer og oppretting av nye prosjekter. Det har vært en betydelig industriell og politisk interesse for EXPOSED og dets mål i 2015. Dette er drevet frem av en [...]

By | april 11th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Årsrapporten for 2015 er tilgjengelig

Infrastruktur og instrumentering for feltforsøk etablert

Feltforsøk for å teste og verifisere nye tekniske løsninger for eksponerte oppdrettsanlegg ventes å bli en viktig el av arbeidet i SFI EXPOSED. Det legges derfor stor vekt på å legge til rette for slike forsøk, og de tre oppdrettsselskapene som deltar i EXPOSED har alle pekt ut en lokalitet der et etableres e-Infrastruktur som skal sikre effektiv gjennomføring og sikker tilgang til data. Dette er lokaliteter som er blant selskapenes mest eksponerte i området, og som dermed vil gi nyttige erfaringer ved testing av nye løsninger. I løpet av prosjektperioden kan nye lokaliteter bli tatt i bruk for forsøk. De tekniske løsningene for e-Infrastruktur består av instrumentskap på merdkanten som har standard grensesnitt for digitale og analoge sensorer. I tillegg har alle skapene en lokal PC for datalogging og strømforsyning med batteribackup for å redusere risikoen for tap av data. Alle data overføres til databaseservere hos SINTEF SeaLab. Datakommunikasjon skjer primært [...]

By | mars 16th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Infrastruktur og instrumentering for feltforsøk etablert