Forståelsen av krefter mellom fartøy og struktur øker når havbruksnæringen blir mer eksponert for vind, bølger og strøm. En analyse av krefter og integritet til fortøyningsliner, samt liner mellom fartøy og struktur bør derfor gjøres. For å øke kunnskapen om kontaktkrefter mellom fartøy og struktur er det gjennomført en studie i SIMA[1].

En studie av brønnbåt fortøyd til merd er gjennomført i SIMA ved å benytte en koblet SIMO-RIFLEX simulering for å finne bevegelser og kraftrespons til det koblede systemet. I studien benyttes regulære bølger og strøm. RIFLEX er benyttet til å modellere merd og fortøyningsliner. WAMIT er brukt for å finne hydrodynamiske koeffisienter til brønnbåten som er importert til SIMO i SIMA arbeidsbenk.

Resultatet fra simuleringen vil bli publisert på ISOPE (28th International Ocean and Polar Engineering Conference), 10. – 15. juni i Sapporo, Japan.

[1] www.sintef.no/programvare/sima/