Malthe Hvas disputerte 16. august 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Physiology and welfare of Atlantic salmon and cleaner fish in exposed aquaculture”.

I fremtiden ønskes oppdrettsanlegg på mer eksponerte lokaliteter, gjerne langt til havs. Her vil fisken oppleve langt sterkere vannstrøm enn på tradisjonelle lokaliteter. Men tåler laksen dette?

Det er mange fordeler med eksponerte lokaliteter. Høyere utskiftning av vann sikrer tilstrekkelig oksygenmetning, og sørger for effektiv transport og fortynning av avfallsstoffer. Miljøpåvirkningen på den lokale naturen minker samtidig som forstyrrelser av kystnære aktiviteter unngås. For at eksponert oppdrett skal bli en suksess, må vi blant annet ha kunnskap om laksens evne til å håndtere eksponerte omgivelser slik at fiskens velferd og vekst sikres. Doktoravhandlingen beskriver primært svømmeatferd og svømmekapasitet hos Atlantisk laks i samspill med sentrale miljømessige og biologiske faktorer, men omfatter også de svært populære rensefisk-artene rognkjeks og berggylt som spiser lakselus av laksen. Grenseverdier for vannstrøm i henhold til fiskevelferd for de tre artene er definert inn mot eksponert oppdrett. En lang rekke eksperimenter er gjennomført ved Havforskningsintituttets forskningsstasjon i Matre. Med bruk av tre forskjellige typer svømmetunneler har svømmekapasitet og oksygenforbruk blitt systematisk målt. Eksempelvis er effekter av vanntemperatur, fiskestørrelse, gruppesvømning, individuelle variasjoner, parasitter og sykdom, samt varighet av hurtig svømming blitt dokumentert. Overordnet sett vurderes mulighetene som gode for å flytte lakseoppdrett til havs ettersom Atlantisk laks er en atletisk og fleksibel fisk med god svømmekapasitet. Til sammenligning har både rognkjeks og berggylt langt dårligere svømmeegenskaper, og det anbefales derfor at man unngår å benytte dem på lokaliteter med moderat til høy vannstrømstyrke.

Malthe Hvas er født og oppvokst i Århus, Danmark. Han har en mastergrad i biologi fra Århus Universitet fra 2015. Han begynte doktorgradsarbeidet i 2016, som hovedsaklig ble utført ved Havforskningsintituttets forskningsstasjon i Matre. Han er nå ansatt som post doc ved dyrevelferdsgruppen på Havforskningsinstuttet, hvor han jobber videre innenfor samme projekt, SFI Exposed, som er finanseret av Norges Forskningsråd.

Vi gratulerer Malthe med doktorgraden.