I fremtidens lakseoppdrett vil flere anlegg befinne seg på eksponerte lokaliteter, hvor det i perioder kan være langt sterkere vannstrøm og kraftigere bølger enn det fisken opplever på tradisjonelle lokaliteter. Der er mange fordeler med å benytte eksponerte lokaliteter. Høyere utskiftning av vann sikrer tilstrekkelig oksygenmetning, og sørger for effektiv transport og fortynning av avfallsstoffer. Miljøpåvirkningen på den lokale naturen minker samtidig som forstyrrelser av kystnære aktiviteter unngås. For at eksponert oppdrett skal bli en suksess, kreves det utvikling av ny teknologi og infrastruktur. En enda viktigere forutsetning er forståelsen av laksens evne til å håndtere eksponerte omgivelser, dette for å sikre fiskens velferd og vekst.