Gjenkjenning av miljøbetingede adferdsmønstre med dyp læring

PhD-kandidat: Håkon Måløy

Veiledere:

Professor Keith L. Downing (NTNU)
Førsteamanuensis Kerstin Bach (NTNU)
Seniorforsker Ekrem Misimi (SINTEF Ocean)

Periode: Q2 2018 – Q2 2022


I mitt doktorgradsprosjekt analyserer og tolker jeg laksevelferd og adferd ved bruk av maskinlæring og dype nevrale nettverk.

Jeg har tidligere brukt lignende metoder for å analysere video for å avgjøre om laks spiste eller ikke spiste fôr med gode resultater.

Resultatene fra mitt prosjekt kan være med på å utvikle nye automatiserte systemer som gjør det enklere å forstå hvilke faktorer som påvirker laksevelferd. De kan også være med på å produsere bedre besluttningsstøtte gjennom forbedret tolkning av laksens adferd.

Resultater så langt:

  • Jeg startet kun for noen måneder siden, så jeg har ingen resultater å vise til enda.

Status og videre arbeid:

  • Jeg samler for øyeblikket inn data for innledende analyse.
  • Jeg har samlet data og er nå i ferd med å forberede første publikasjon.
  • Det er totalt planlagt 5 publikasjoner i kjente journaler.
  • Målet er å teste og validere resultatene mine i reelle omgivelser.