Representanter for fem av de syv internasjonale partnerne i Exposed møttes i Trondheim under AquaNor. Tre dager var satt av til å bli bedre kjent med hverandre og med Exposed.

Møtet startet tirsdag med en workshop hos SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH) på SeaLab. De internasjonale partnerne møtte lederne av de seks forskningsområdene i Exposed, samt representanter for NTNU. Planlagt forskning ble presentert av Hans V. Bjelland (leder av Exposed) og hver av forskningslederne. Etter lunsj fikk de internasjonale partnerne anledning til å presenterte sine universitet/organisasjoner, og hva de kan bidra med. Avslutningsvis ble det diskutert hvordan partnerne kan involveres i forskningsprosjektene som snarlig startes opp innen Exposed.

Dag to, onsdag, ble brukt til ekskursjon til Frøya der Aqualines produksjonsanlegg i Hammarvika og Ace Aquaculture Technology sitt forsøkanlegg på Rataeren ble besøkt. Både Aqualine og ACE er industripartnere i Exposed.

På møtets siste dag var det omvisning på laboratorier ved SINTEF SeaLab, samt i de hydrodynamiske laboratoriene ved Marintek på Tyholt. Marintek er en av forskningspartnerne i Exposed, og leder en av arbeidspakkene. Besøket på Tyholt inkluderte også en demonstrasjon av Aqualines nye Midgardskonsept som har vært til uttesting ved Marintek. Møtet ble rundet av med Sintef Fiskeri og havbruks tradisjonsrike rekefest på SeaLab torsdag kveld.

Workshop. Alle deltagerne på møtet samlet under tirsdagens workshop. Sittende fra venstre: Francisca Samsing, Tim Dempster (begge Univ. Melbourne), Hans W. Bjelland (SFH, leder Exposed, leder forskningsområde Automasjon), Stewart Massie (Robert Gordon Univ.) og Ole Folkedal (Havforskningsinstituttet). Bak fra venstre: Agnar Aamodt (IDI, NTNU), Daniel William Wright (Univ. Melbourne), Jinsong Xu (Shanghai Jiao Tong Univ.), Claudio Lugni (CNR-INSEAN), Johannes Oeffnes (Fraunhofer CML), Ingun Holmen (SFH, leder av forskningsområde Sikkerhet), Dariusz Fathi (Marintek, leder forskningsområde Fartøy), David Kristiansen (SFH, leder forskningsområde Anlegg), Helge Langseth (IDI, NTNU), Pål Lader (SFH), Esten Grøtli (SINTEF IKT, leder forskningsområde Overvåkning), Susan Craw (Robert Gordon Univ.). Leder av forskningsområde Fisk, Frode Oppedal (Havforskningsinstituttet) var forhindret fra å stille.

Workshop. Alle deltagerne på møtet samlet under tirsdagens workshop. Sittende fra venstre: Francisca Samsing, Tim Dempster (begge Univ. Melbourne), Hans W. Bjelland (SFH, leder Exposed, leder forskningsområde Automasjon), Stewart Massie (Robert Gordon Univ.) og Ole Folkedal (Havforskningsinstituttet). Bak fra venstre: Agnar Aamodt (IDI, NTNU), Daniel William Wright (Univ. Melbourne), Jinsong Xu (Shanghai Jiao Tong Univ.), Claudio Lugni (CNR-INSEAN), Johannes Oeffnes (Fraunhofer CML), Ingun Holmen (SFH, leder av forskningsområde Sikkerhet), Dariusz Fathi (Marintek, leder forskningsområde Fartøy), David Kristiansen (SFH, leder forskningsområde Anlegg), Helge Langseth (IDI, NTNU), Pål Lader (SFH), Esten Grøtli (SINTEF IKT, leder forskningsområde Overvåkning), Susan Craw (Robert Gordon Univ.). Leder av forskningsområde Fisk, Frode Oppedal (Havforskningsinstituttet) var forhindret fra å stille.

Aqualine. Prosjekt- og utviklingssjef i Aqualine, Noralf Rønningen (stående på røret) viser rundt på produksjonsanlegget i Hammarvika.

Aqualine. Prosjekt- og utviklingssjef i Aqualine, Noralf Rønningen (stående på røret) viser rundt på produksjonsanlegget i Hammarvika.

BIlde03_Rataren_forskningsstasjon

Rataren forskningslokalitet. Anlegget på Rateren består av systemforankring med kapasitet til å ta 16 merder, samt en flåte med fôrkapasitet på 600 tonn. Anlegget driftes av SalMar Farming AS som også er en partner i Exposed.

Bilde04_Merdkanten_Rataren_forskningsstasjon

På merdkanten. Det gir et annet inntrykk av størrelsen på anleggene når man står på merdkanten. Hydrodynamiker Claudio Lugni fra CRN-ICEAN i Roma lar seg fasinere.