Forskningsområder

EXPOSED integrerer seks forskningsområder. Fire av senterets forskningsområder fokuserer på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner. To av forskningsområdene fokuserer på sentrale forutsetninger for bærekraftig produksjon

Prosjekter

Åtte innledende prosjekter har blitt definert fra 2015/2016. Disse prosjektene kombinerer forskningsområder, partnere og metoder. I 2015 har et innledende prosjekt (P1) dokumentert kunnskapsbasen og innovasjonsmuligheter. Andre prosjekter har fokusert på utvikling av metode (P5) , etablering av forskningsinfrastruktur (P8), utført forberedende studier (P4) og ansatt PhD-stipendiater (P6 og P7).

Det vil være stor fokus på prosjektaktiviteter i 2016.

Click edit button to change this text.