Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil forestå åpningen av TEKMAR 2015, som arrangeres i Trondheim 1. og 2. desember 2015. I sin tale vil Fiskeriminister Aspaker fokusere på «Spillet om laksen – hvordan lykkes vi?». På dag to av konferansen vil styreleder i EXPOSED, Teknisk direktør Arne Rinnan fra Kongsberg Seatex, presentere muligheter for kompetanseverføring mellom maritime næringer.

TEKMAR fokuserer i år på de galopperende produksjonskostnadene som preger lakseoppdrettet langs norskekysten, og den økte risikoen dette innebærer i forhold til nedgang som kan komme i lakseprisen.

Situasjonen og det fremtidige landskap er preget av reduksjon i produksjon på lokaliteter som følge av lakselus, samt forestående nyinndeling av kysten i soner. Produsert mengde laks har vært status quo de siste 3 årene, og i fremtidsbildet ser en mulighet for reduserte vekstambisjoner for laksenæringen.  Næringen står følgelig i et veikryss der utfordringer må tas enda sterkere tak i og på nye måter.  En tung mobilisering med økt innovasjon er viktig for å kunne vinne igjen kontroll og tilrettelegge for en mer bærekraftig utvikling videre.

TEKMAR er en nasjonal konferanse som i år arrangeres for 13. gang. Fokus er på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i lakseoppdrett. Med allerede over 230 påmeldte, fra Finnmark i nord til Rogaland i sør, Sverige i øst til Færøyene i vest, ligger alt til rette for to innovative førjulsdager. Mer informasjon finnes på www.tekmar.no

Brattørkaia i Trondheim. Foto: Per GätzsmannBrattørkaia i Trondheim. Foto: Per Gätzsmann