For EXPOSED med partnere er AquaNor 18. – 21. august 2015 i Trondheim en viktig arena. Administrasjonen av senteret vil kunne finnes på standen til SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF MARINTEK, NTNU og ACE (Stand D-322).

Forøvrig finner du mange av partnerne våre på egne stander:

 • SalMar (G-701)
 • Kongsberg Maritime (E-428)
 • Aqualine (D-354, Skansen)
 • Møre Maritime og Marine Design (E-404)
 • Anteo (F-538)
 • Argus Remote Systems (G-736)
 • AQS (A1-051)
 • Havforskningsinstituttet (D-329)

I tilllegg gjennomføres blant annet:

 • Faglig workshop for inviterte internasjonale samarbeidspartnere (tirsdag) med besøk på Frøya (onsdag) og ulike forskningslaboratorier (torsdag).
 • Aqualine og MARINTEK arrangerer demonstrasjon av Aqualines produkter i havbassenget på Tyholt på torsdag.
 • På torsdag 12:00 – 14:30 arrangeres seminaret «Future Prospects in Aquaculture Technology – closed and exposed» hvor globale utfordringer og ambisjoner presenteres i Hall H.

Capture6