Bilde av mennesker stående i trapp

Sist uke ble årets andre store EXPOSED-samlingen avholdt i Trondheim med 60 deltagere. Her var hele konsortiet samlet, med industri- og forskningspartnere, for en gjennomgang av resultater, planer og videre fremgang i prosjektene. Seks stipendiater er nå ansatt, i tillegg til flere stipendiater i tilgrensende prosjekter.

Samtidig hadde vi gleden av å kunne presentere fire nye partnere siden forrige samling i mai. Dette var DNV GL, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Maritime Offshore og MacGregor Norway. Dette er alle bedrifter med solid erfaring innen sentrale felt for senteret og som vil forsterke EXPOSED med både kompetanse og evne til å realisere innovasjoner.

Det er en stor verdi å kunne møtes på denne måten, sier senterleder Hans Bjelland som er fornøyd med engasjementet fra partnerne. Slike samlinger gir anledning til å diskutere sentrale utfordringer i havbruksnæringa og utveksle erfaringer og fremdrift i prosjektene. Vi har et felles ansvar for at forskningen leder til og innovasjon og et sikrere eksponert havbruk.