EXPOSED ønsker Bjørn Magnus Mathisen velkommen som senterets første stipendiat! Han er 32 år gammel, bosatt i Trondheim og har erfaring fra arbeid i Telenor, NTNU og SINTEF IKT. Han vil bli et verdifullt bidrag til senteret.

Bjørn Magnus Mathisen

Bjørn Magnus Mathisen

Mathisen vil bidra til forskningsfronten innenfor overvåking og operasjonell beslutningstøtte av eksponerte havbruksanlegg (Forskningsområde 2). Prosjektet hans starter med å gjøre en grundig og systematisk gjennomgang av forskning gjort innenfor dataanalyse for operasjonell beslutningstøtte i havbruksdomenet. Deretter vil metodene anvendes på innsamlet data fra EXPOSED-partnere og vurderes med tanke på ytelse og anvendelse. Nye eller tilpassede metoder vil utvikles der det er behov for det. Videre vil metodene brukes i beslutningsstøttesystem som vil tilpasses test-scenarioer i EXPOSED for validering mot reelle nåtidsdata fra eksponerte havbruksinstallasjoner i samarbeid med EXPOSED partnere.