40 deltagere var samlet på Værnes for senterets andre EXPOSED-dag. Status i senteret ble gjennomgått og det ble presentert kunnskapsstatus og innovasjonsmuligheter for alle forskningsområdene. Tre stipendiater ser ut til å være på plass og det er en stor studentaktivitet.

EXPOSED og dets problemstillinger og muligheter vekker stor interesse, spesielt i tider med lav oljepris. I løpet av samlingen ble muligheter for samarbeid og aktiviteter i tilgrensende næringer flittig diskutert.

Mette Remen gjennomgikk nye funn om kritisk svømmehastighet som øvre toleransegrense for strøm ved eksponerte lokaliteter. Svein Waagbø presenterte perspektiver på fartøydesign for eksponert oppdrett.

Senteret er fremdeles i en oppstartfase, med flere prosjekter planlagt startet opp i begynnelsen av 2016. Et viktig mål for samlingen var derfor å konkretisere arbeidsplaner for 2016 for disse.

Senteret har allerede presentert havbruk og utfordringer ved eksponert drift i mange sammenhenger og vil fremover holde innlegg på Verftskonferansen (4.11), Tekmar (2.12), NCE CleanTech (4.12), Havromskonferansen (5.1), Arctic Frontiers (24.1) og Haugesundkonferansen (3.2).

Frode Oppedal snakker om fiskevelferd under eksponerte forhold

Frode Oppedal snakker om fiskevelferd under
eksponerte forhold

Esten Grøtli snakker om autonome systemer

Esten Grøtli snakker om autonome systemer