Tredjeklassestudenter fra Institutt for produktdesign arbeider med SFI Exposed på «Future Consepts» og var på tokt for å lære mer om oppdrettsnæringen. Studentene var på Kystmuseet (Hitra), og besøkte et anlegg, en fôrflåte og hadde anledning til å intervjue en røkter om hans daglige rutiner og utfordringer.

Designstudenter på tur