DNV_GL_logoEXPOSED har gleden av å ønske DNV GL som ny partner i senteret. DNV GL vil være en viktig bidragsyter i ulike prosjekter knyttet til regelverksutvikling for oppdrett i utsatte områder, håndtering av sikkerhet og risiko for marine strukturer og operasjoner, samt designmetodikk og krav for nye oppdrettskonsepter. I samarbeidet vil DNV GL bidra med erfaringer fra akvakultur, maritim industri og olje & gass.

– Det er viktig for DNV GL å samarbeide med ledende forskningsgrupper og industriaktører i arbeidet med å utvikle en trygg og bærekraftig havbruksindustri. Med vår kompetanse og erfaring vil vi sammen med EXPOSED-partnerne utgjøre en sterk plattform for dette arbeidet, sier Liv Solveig Olafsson, avdelingsleder for DNV GL Noomas.