Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for marin teknikk, innlevert avhandling med tittel:
«Autonomous Technology for IMR Operations in the Norwegian Aquaculture»

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Antonio Pascoal, Universitetet i Lisboa, Portugal (1. opponent)
  • Dr.ing Jan Richard Sagli, Equinor ASA, Norge (2. opponent)
  • Professor II Arne Ulrik Bindingsbø, NTNU

Professor II Arne Ulrik Bindingsbø ved Institutt for marin teknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid. Komiteen har funnet avhandlingen verdig for disputas.

Prøveforelesningen vil bli holdt 13. januar 2020 i Auditorium T2, Marinteknisk Senter, Tyholt, kl. 10:15 over oppgitt tema:
«Autonomous Fish Farms, what does it take?».

Disputasen vil bli holdt 13. januar 2020 i Auditorium T2, Marinteknisk Senter, Tyholt, kl. 13:15.
Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for marin teknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Ingrid Schjølberg, institutt for marin teknikk. Medveileder har vært professor Ingrid Bouwer Utne, Institutt for marin teknikk.