Bent Arnesen mainBent har fullført mastergrad i marin kybernetikk ved linjen Ingeniørvitenskap og IKT på NTNU. Masteroppgaven handlet om banefølging under vann og eksperimentelle forsøk med en fjernstyrt undervannsrobot Videoray Pro 4 ROV (Remotely Operated Vehicle).

Innen SFI EXPOSED er planen å videreutvikle automatiserte undervannsfarkoster som et hjelpemiddel for inspeksjon og vedlikehold i havbruksnæringen. Dette omfatter for eksempel bruken av større grad av autonomi i ROV’er for å inspisere nettstrukturen eller forhold i merden. En viktig oppgave vil også være å demonstrere at det er sikkert og risikofritt å ta i bruk mere automatiserte løsninger i havbruksnæringen.

Fritiden tilbringer Bent med stort sett med samboer, på hytta i Rondane eller på tur i skog og mark.