Marianne

/Marianne Fon

About Marianne Fon

This author has not yet filled in any details.
So far Marianne Fon has created 38 blog entries.

Koblet analyse av merd og brønnbåt

Forståelsen av krefter mellom fartøy og struktur øker når havbruksnæringen blir mer eksponert for vind, bølger og strøm. En analyse av krefter og integritet til fortøyningsliner, samt liner mellom fartøy og struktur bør derfor gjøres. For å øke kunnskapen om kontaktkrefter mellom fartøy og struktur er det gjennomført en studie i SIMA[1]. En studie av brønnbåt fortøyd til merd er gjennomført i SIMA ved å benytte en koblet SIMO-RIFLEX simulering for å finne bevegelser og kraftrespons til det koblede systemet. I studien benyttes regulære bølger og strøm. RIFLEX er benyttet til å modellere merd og fortøyningsliner. WAMIT er brukt for å finne hydrodynamiske koeffisienter til brønnbåten som er importert til SIMO i SIMA arbeidsbenk. Resultatet fra simuleringen vil bli publisert på ISOPE (28th International Ocean and Polar Engineering Conference), 10. – 15. juni i Sapporo, Japan. [1] www.sintef.no/programvare/sima/

By | mars 1st, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Koblet analyse av merd og brønnbåt

Verktøy for analyse av fôrflåter 

Havbruksnæringen jobber for å utnytte mer eksponerte lokaliteter. Det er da nødvendig for å gjøre mer avanserte analyser for fôrflåter. For å effektivt kunne beregne bevegelser og fortøyningskrefter fra fôrflåter har  EXPOSED-prosjektet P3 laget et verktøy for å effektivt kunne gjøre slike analyser.   Verktøyet består av en database med hydrodynamiske koeffisienter for fôrflåter og et brukergrensesnitt i arbeidsbenken SIMA2. SIMA er en arbeidsbenk for simulering og analyse av marine operasjoner og flytesystemer. Beregningene for et sett med flåtegeometrier ble utført ved bruk av SINTEF Oceans 3D panelmetode MULDIF. Beregningsprosessen ble automatisert for å enkelt kunne legge til nye forflåter. Viskøs demping i rull og stamp estimeres og brukes i MULDIF beregningene.   For å bruke verktøyet spesifiserer brukeren dimensjoner og masseegenskaper til fôrflåten som skal analyseres i SIMA, og verktøyet finner den nærmeste fôrflåten fra databasen. Brukergrensesnittet i SIMA gjør det enkelt å spesifisere værtilstand og parametere for fortøyning. Brukergrensesnittet i [...]

By | mars 1st, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Verktøy for analyse av fôrflåter 

To dager med erfaringsutveksling og prosjektoppdatering

Denne uken er nesten 70 personer samlet i Trondheim på EXPOSED-samling. Møtet er en god arena for erfaringsutveksling, prosjektoppdatering og læring. Denne gangen er også Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet til stede for snakke om rammene for, og forvaltningen av fremtidens eksponerte oppdrettsnæring. Senere i uken blir det arrangert en egen samling for stipendiatene med bl.a. ekskursjon til oppdrettsanlegget til SINTEF ACE på Frøya.

By | mai 31st, 2017|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for To dager med erfaringsutveksling og prosjektoppdatering

Årsrapporten for 2016 er klar

Årsrapporten for EXPOSED 2016 er nå tilgjengelig. Her kan man lese om senterets planer og, ikke minst, resultater. I 2016 har det vært full prosjektaktivitet ved senteret. Åtte prosjekter har startet. Disse spenner mellom grunnleggende forskning og anvendte studier, innovasjonsaktiviteter, etablering av forskningsinfrastruktur, samt rekruttering av seks PhD-kandidater. Videre er det mange tilhørende prosjekter som gjennomfører ytterligere aktiviteter og som involverer enda flere kandidater. Det er fortsatt en stor interesse for målene i EXPOSED, både i næringen og politisk. Dette engasjementet er en kombinasjon av: En ambisjon om å øke lakseproduksjonen, såfremt miljøutfordringene blir adressert Økte laksepriser Lave oljepriser og leverandører til olje og gass-sektoren som ser etter andre industrier. Ønske fra både næringen og politikere om å utnytte kompetanse og kapasitet fra andre industrier til sjømat. Nye muligheter for oppdrettere til å søke om utviklingskonsesjoner som drivkraft for innovasjon mot tekniske konsepter for mer eksponert oppdrett. Temaet eksponert havbruk [...]

By | april 7th, 2017|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Årsrapporten for 2016 er klar

EXPOSED ønsker fire nye partnere velkommen på senterets høstsamling

Sist uke ble årets andre store EXPOSED-samlingen avholdt i Trondheim med 60 deltagere. Her var hele konsortiet samlet, med industri- og forskningspartnere, for en gjennomgang av resultater, planer og videre fremgang i prosjektene. Seks stipendiater er nå ansatt, i tillegg til flere stipendiater i tilgrensende prosjekter. Samtidig hadde vi gleden av å kunne presentere fire nye partnere siden forrige samling i mai. Dette var DNV GL, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Maritime Offshore og MacGregor Norway. Dette er alle bedrifter med solid erfaring innen sentrale felt for senteret og som vil forsterke EXPOSED med både kompetanse og evne til å realisere innovasjoner. Det er en stor verdi å kunne møtes på denne måten, sier senterleder Hans Bjelland som er fornøyd med engasjementet fra partnerne. Slike samlinger gir anledning til å diskutere sentrale utfordringer i havbruksnæringa og utveksle erfaringer og fremdrift i prosjektene. Vi har et felles ansvar for at forskningen [...]

By | november 7th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for EXPOSED ønsker fire nye partnere velkommen på senterets høstsamling

Sanntids bøyedata på nett

På våre nettsider har vi nå gleden av å presentere bøyedata fra to bøyer plassert i Frøya-regionen i Sør-Trøndelag. For bruk i SFI EXPOSED har henholdsvis Marine Harvest og SalMar Farming kjøpt to bøyer. Marine Harvest sin bøye er plassert i nærheten av Sula mens SalMar Farming sin står utenfor Mausundvær. Data fra bøyen som oppdateres er bølge- og vind-informasjon fra lokalitetene og informasjonen blir oppdatert hver time. Disse dataene vil være viktige for en bedre kartlegging av de fysiske forholdene på ulike eksponerte lokaliteter og anvendes sammen med andre feltmålinger og analytiske verktøy. Dersom du ønsker å se nærmere på dette finner du grafene presentert under Prosjekt 8: e-Infrastruktur

By | november 2nd, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Sanntids bøyedata på nett

Stian Sandøy ny stipendiat i EXPOSED

Vi har gleden av å ønske enda en stipendiat velkommen til EXPOSED. Stian er 24 år, fra Nesbyen og utdannet sivilingeniør innen Ingeniørvitenskap og IKT med marin kybernetikk som spesialisering. I masteroppgaven har han arbeidet med navigasjonsalgoritmer relatert til en egenutviklet lavkost ROV. Dette har blitt gjort samtidig som han har jobbet for oppstartsbedriften Blueye Robotics. Der har han jobbet med utvikling av ROV-ens «guidance, navigasjon og kontroll» (GNC) system. Doktorgraden skal brukes til å gå inn på navigasjon av autonome undervannsfartøy rettet mot eksponert havbruk. Planen er nå å se nærmere på å bruke avstandsmålinger funnet ved hjelp av akustikk. For å forstå problemet skal det utvikles en simulator som videre skal brukes i implementeringen i en modell på liten skala. Håpet er å senere også få utført forsøk i stor skala. Dette skal bidra til økt bruk av autonome undervannsfartøy innen havbruk. Stian er finansiert av forskningsprosjektet «Reducing [...]

By | september 14th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Stian Sandøy ny stipendiat i EXPOSED

Bent Arnesen er ny stipendiat på EXPOSED

Bent har fullført mastergrad i marin kybernetikk ved linjen Ingeniørvitenskap og IKT på NTNU. Masteroppgaven handlet om banefølging under vann og eksperimentelle forsøk med en fjernstyrt undervannsrobot Videoray Pro 4 ROV (Remotely Operated Vehicle). Innen SFI EXPOSED er planen å videreutvikle automatiserte undervannsfarkoster som et hjelpemiddel for inspeksjon og vedlikehold i havbruksnæringen. Dette omfatter for eksempel bruken av større grad av autonomi i ROV’er for å inspisere nettstrukturen eller forhold i merden. En viktig oppgave vil også være å demonstrere at det er sikkert og risikofritt å ta i bruk mere automatiserte løsninger i havbruksnæringen. Fritiden tilbringer Bent med stort sett med samboer, på hytta i Rondane eller på tur i skog og mark.

By | september 5th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Bent Arnesen er ny stipendiat på EXPOSED

DNV GL – ny partner i EXPOSED

EXPOSED har gleden av å ønske DNV GL som ny partner i senteret. DNV GL vil være en viktig bidragsyter i ulike prosjekter knyttet til regelverksutvikling for oppdrett i utsatte områder, håndtering av sikkerhet og risiko for marine strukturer og operasjoner, samt designmetodikk og krav for nye oppdrettskonsepter. I samarbeidet vil DNV GL bidra med erfaringer fra akvakultur, maritim industri og olje & gass. - Det er viktig for DNV GL å samarbeide med ledende forskningsgrupper og industriaktører i arbeidet med å utvikle en trygg og bærekraftig havbruksindustri. Med vår kompetanse og erfaring vil vi sammen med EXPOSED-partnerne utgjøre en sterk plattform for dette arbeidet, sier Liv Solveig Olafsson, avdelingsleder for DNV GL Noomas.

By | september 1st, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for DNV GL – ny partner i EXPOSED

SFI EXPOSED på ekskursjon til oppdrettsanlegg

I juni arrangerte SFI Exposed ekskursjon med workshop og omvisning ved oppdrettsanlegget på Rataren for 17 personer. Med på turen var PhD stipendiater, veiledere, NTNU og SINTEF. Første dag av turen ble avholdt ved oppdrettsanlegget på Rataren med presentasjoner, omvisning og baccalao-lunch ute. Dag to startet med møter og bedriftspresentasjon ved Blått Kompetansesenter før vi fikk omvisnig hos Aqualine og satt nesen tilbake til Trondheim. En lærerik tur for mange.

By | juli 12th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for SFI EXPOSED på ekskursjon til oppdrettsanlegg