Stipendiat Waseem – Overvåkning av atferd for individfisk i eksponerte anlegg

Waseem Hassan har siden desember 2016 vært stipendiat ved NTNU Institutt for Teknisk Kybernetikk der han har jobbet med utvikling av nye teknologiske løsninger for online overvåkning av atferd for individfisk i eksponerte anlegg. Når stipendiatperioden hans nå nærmer seg slutten, kan han se tilbake på flere spennende funn fra sin tid i EXPOSED. Et av hovedresultatene til Waseem er konseptet ‘Internet of Fish’ (IoF), som er basert på et tilpasset datasystem han har utviklet for å overføre data samlet inn med akustisk telemetri til en bruker via radio med lang rekkevidde og lavt strømforbruk. Dette systemet gjør det mulig å følge individfisk i en oppdrettsmerd selv i situasjoner der en verken har internett eller stabil strømforsyning, noe som gjør det ideelt som støtteverktøy dersom en skal overvåke fisk i eksponerte anlegg. Det andre hovedresultatet til Waseem er et helt nytt prinsipp for måling av svømmehastigheten til individfisk. Prinsippet er [...]