Årsrapport 2015

Årsrapport 2015 (klikk for å lese)

Årsrapporten for senterets første år er nå tilgjengelig. Her kan man lese om senterets visjoner, organisering, planer og resultater.

Åtte innledende prosjekter er definert for 2015/2016 og videre. I 2015 har ett prosjekt (P1) dokumentert kunnskapsplattformen og innovasjonspotensialet. Andre prosjekter har fokusert på å utvikle metode (P5), etablere forskningsinfrastruktur (P8), utføre innledende studier (P4) og igangsette PhD-prosjekter (P6 og P7). Full prosjektaktivitet vil starte i 2016.

For å støtte tverrfaglig innovasjon og god kommunikasjon innenfor senteret, har det blitt arrangert ett to dager langt felles møte på våren og ett endags felles møte om høsten. Slike arrangementer vil, i tillegg til to årlige ph.d./post doc.-workshops, avholdes årlig. Disse EXPOSED-dagene vil representere en møteplass for innovasjon, utveksling av idéer og oppretting av nye prosjekter.

Det har vært en betydelig industriell og politisk interesse for EXPOSED og dets mål i 2015. Dette er drevet frem av en kombinasjon av:

  • En ambisjon om å øke lakseproduksjon gitt at miljømessige utfordringer løses
  • Høye laksepriser
  • Lave oljepriser
  • Industriell og politisk vilje til å omstille kompetanse og kapasitet fra andre næringer til sjømatproduksjon
  • Nye muligheter gitt gjennom utviklingskonsesjoner har drevet innovasjon

Også internasjonalt har temaet eksponert havbruk vekket stor interesse. Forskningsområdene i senteret har blitt presentert på mange nasjonale og internasjonale arenaer for å muliggjøre fremtidig samarbeid med andre stakeholdere.

Last ned som pdf her.