I den ferske årsrapporten for 2017 kan du lese mer om hva som har skjedd i EXPOSED det siste året.

I 2017 ble det presentert flere nye innovasjoner og oppdrettskonsepter som i stor grad ble drevet av muligheten for å søke utviklingskonsesjoner og de pågående utfordringene med lakselus. Mange av de 104 innsendte søknadene siktes inn mot eksponerte lokaliteter.

SalMars Ocean Farm 1 var det første konseptet som ble godkjent. Partnere i EXPOSED har bidratt med betydelig forskning og utvikling til denne og andre nye oppdrettskonsepter. Selv med de nyeste løsningene på dagens anlegg er oppdrett og drift utfordrende og fortsatt svært aktuelt for forskning ved EXPOSED-senteret.

Les hele årsrapporten her