Stipendiat Waseem – Overvåkning av atferd for individfisk i eksponerte anlegg

Waseem Hassan har siden desember 2016 vært stipendiat ved NTNU Institutt for Teknisk Kybernetikk der han har jobbet med utvikling av nye teknologiske løsninger for online overvåkning av atferd for individfisk i eksponerte anlegg. Når stipendiatperioden hans nå nærmer seg slutten, kan han se tilbake på flere spennende funn fra sin tid i EXPOSED. Et av hovedresultatene til Waseem er konseptet ‘Internet of Fish’ (IoF), som er basert på et tilpasset datasystem han har utviklet for å overføre data samlet inn med akustisk telemetri til en bruker via radio med lang rekkevidde og lavt strømforbruk. Dette systemet gjør det mulig å følge individfisk i en oppdrettsmerd selv i situasjoner der en verken har internett eller stabil strømforsyning, noe som gjør det ideelt som støtteverktøy dersom en skal overvåke fisk i eksponerte anlegg. Det andre hovedresultatet til Waseem er et helt nytt prinsipp for måling av svømmehastigheten til individfisk. Prinsippet er [...]

By | oktober 1st, 2020|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Stipendiat Waseem – Overvåkning av atferd for individfisk i eksponerte anlegg

Vellykket midtveisevaluering for EXPOSED i 2019. Årsrapporten er klar.

I 2019 hadde EXPOSED en vellykket midtveisevaluering. Senteret er nå inne i sin siste fase med økt fokus på å gjøre kunnskap om til innovasjoner. Flere demonstrasjonsprosjekter ble satt i gang i 2019 for å se på potensialet til ulike teknologier i eksponert oppdrett. Eksempler på dette er beslutningsstøttesystemer og bruk av robotarmer for å kompensere for de relative bevegelsene til fartøy og bur. De første PhD-kandidatene har nå forsvart oppgaven sin og vil være verdifulle bidragsytere i det fremtidige arbeide for havbruksnæringen. Annual report EXPOSED 2019

By | april 2nd, 2020|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Vellykket midtveisevaluering for EXPOSED i 2019. Årsrapporten er klar.

Safetec – ny partner som kan bidra til en sikrere havbruksnæring

Det er en glede for oss å få Safetec med på laget, en innovativ og tverrfaglig bedrift som arbeider med sikkerhetsstyring, beredskap og risikobasert beslutningsstøtte. "Vi tror senteret og partnerne vil dra nytte av Safetecs lange og profesjonelle erfaring innen risikoanalyse, beredskap, teknisk sikkerhet og menneskelige og organisatoriske faktorer fra ulike bransjer," sier Xue Yang, prosjektleder Exposed i Safetec. Og legger til at de kan bistå havbruksnæringa med en kostnadseffektiv og miljømessig bærekraftig drift som svarer på myndighetenes forventninger. Safetec sin erfaring fra prosjektarbeid og forskningsarbeid innenfor risikostyring gir dem et sterkt og relevant kunnskapsgrunnlag som de tar med seg til senteret noe som vil være til glede og nytte for alle. De kan bidra til å utvikle metoder og kunnskap for helhetlig risikostyring på både tradisjonelle anlegg og eksponerte utviklingskonsepter. Fokuset til Safetec vil være risikoanalyse og beredskap for å optimalisere design og sikker drift av anleggene. Dette gjelder [...]

By | mars 26th, 2020|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Safetec – ny partner som kan bidra til en sikrere havbruksnæring

Disputas: 13. januar 2020 – Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken

Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for marin teknikk, innlevert avhandling med tittel: "Autonomous Technology for IMR Operations in the Norwegian Aquaculture" Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt: Professor Antonio Pascoal, Universitetet i Lisboa, Portugal (1. opponent) Dr.ing Jan Richard Sagli, Equinor ASA, Norge (2. opponent) Professor II Arne Ulrik Bindingsbø, NTNU Professor II Arne Ulrik Bindingsbø ved Institutt for marin teknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid. Komiteen har funnet avhandlingen verdig for disputas. Prøveforelesningen vil bli holdt 13. januar 2020 i Auditorium T2, Marinteknisk Senter, Tyholt, kl. 10:15 over oppgitt tema: «Autonomous Fish Farms, what does it take?». Disputasen vil bli holdt 13. januar 2020 i Auditorium T2, Marinteknisk Senter, Tyholt, kl. 13:15. Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte. Arbeidet er utført ved Institutt for marin teknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Ingrid Schjølberg, institutt for marin teknikk. [...]

By | januar 7th, 2020|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Disputas: 13. januar 2020 – Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken

Kan oppdrettslaks mestre havet?

Malthe Hvas disputerte 16. august 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Physiology and welfare of Atlantic salmon and cleaner fish in exposed aquaculture”. I fremtiden ønskes oppdrettsanlegg på mer eksponerte lokaliteter, gjerne langt til havs. Her vil fisken oppleve langt sterkere vannstrøm enn på tradisjonelle lokaliteter. Men tåler laksen dette? Det er mange fordeler med eksponerte lokaliteter. Høyere utskiftning av vann sikrer tilstrekkelig oksygenmetning, og sørger for effektiv transport og fortynning av avfallsstoffer. Miljøpåvirkningen på den lokale naturen minker samtidig som forstyrrelser av kystnære aktiviteter unngås. For at eksponert oppdrett skal bli en suksess, må vi blant annet ha kunnskap om laksens evne til å håndtere eksponerte omgivelser slik at fiskens velferd og vekst sikres. Doktoravhandlingen beskriver primært svømmeatferd og svømmekapasitet hos Atlantisk laks i samspill med sentrale miljømessige og biologiske faktorer, men omfatter også de svært populære rensefisk-artene rognkjeks og berggylt som spiser lakselus av laksen. [...]

By | august 17th, 2019|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Kan oppdrettslaks mestre havet?

Stefan Vilsen disputerte 24. mai 2019

Dr Stefan Arenfeldt Vilsen mottok sin doktorgrad innen marin teknikk den 24. juni 2019 med tittelen Method for Real-Time Hybrid Model Testing of Ocean Structures - Case Study on Slender Marine Systems. Professor Martin Ludvigsen, ved institutt for marin teknikk har vært hovedveileder. Vi gratulerer Stefan så mye med sin doktorgrad. Stefan er nå ansatt som forsker i SINTEF Ocean.

By | mai 25th, 2019|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Stefan Vilsen disputerte 24. mai 2019

Årsrapport 2018

Exposed er nå halvveis og her kan du lese mer om hva som er gjennomført i 2018. I andre halvdel av prosjektet skal kunnskapen omdannes til nyskapning. Last ned årsrapporten for EXPOSED.  

By | april 2nd, 2019|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Årsrapport 2018

Artikkelserie om EXPOSED i Fiskeribladet

Nå kan du lese mer om EXPOSED i en ny artikkelserie i Fiskeribladet/Tekfisk. Første artikkel ut kan du lese på Fiskeribladet. 

By | juli 9th, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Artikkelserie om EXPOSED i Fiskeribladet

Årsrapport 2017

I den ferske årsrapporten for 2017 kan du lese mer om hva som har skjedd i EXPOSED det siste året. I 2017 ble det presentert flere nye innovasjoner og oppdrettskonsepter som i stor grad ble drevet av muligheten for å søke utviklingskonsesjoner og de pågående utfordringene med lakselus. Mange av de 104 innsendte søknadene siktes inn mot eksponerte lokaliteter. SalMars Ocean Farm 1 var det første konseptet som ble godkjent. Partnere i EXPOSED har bidratt med betydelig forskning og utvikling til denne og andre nye oppdrettskonsepter. Selv med de nyeste løsningene på dagens anlegg er oppdrett og drift utfordrende og fortsatt svært aktuelt for forskning ved EXPOSED-senteret. Les hele årsrapporten her

By | april 9th, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Årsrapport 2017

Kompetansekrav for eksponert havbruk

Den raske teknologiutviklinga og fiskeoppdrett på mer eksponerte lokaliteter stiller nye krav til opplæring og kompetanse hos de som skal drifte anleggene.  Det er allerede i dag identifisert behov for krav som kommer i tillegg til de formelle kvalifikasjonskravene i regelverket. Årsaksanalyser av rømminger og personulykker i havbruksnæringa viser at "mangelfull opplæring" går igjen som en medvirkende årsak. God opplæring er derfor en viktig sikkerhetsfaktor, og arbeidernes kunnskaper og ferdigheter kan være avgjørende for om en operasjon gjennomføres slik at sikkerheten ivaretas for folk og fisk. I regi av EXPOSED ble det arrangert et arbeidsmøte i oktober 2017 hvor opplæring og kompetansekrav i eksponert havbruk ble satt på agendaen. Her ble kompetansekrav som bør stilles til dagens operasjoner, samt til fremtidig eksponert havbruk, diskutert. Følgende tema ble berørt: Avviksrapportering og hvordan denne kan brukes til læring Kvalitetssystemer med kompetansemodul for å dokumentere arbeidstakernes opplæring/kompetanse Kunnskapsoverføring (teori/praksis) Viktigheten av utstyrsspesifikk opplæring [...]

By | april 9th, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Kompetansekrav for eksponert havbruk